Kärnbo kyrka

Kärnbo kyrkoruin finns vid Mariefred. Kyrkan uppfördes på 1100-talet och tillbyggdes på 1500-talet. När Mariefreds stadskyrka tillkom år 1624 övergavs Kärnbo kyrka, men kom till användning igen från 1682 och några år framåt, enär Mariefreds kyrka hade eldhärjats. Därefter lämnades kyrkan att sakta förfalla. På 1920-talet konserverades ruinen.


Kärnbo kyrkoruin på pingstdagen 1936
Min mamma på bilden, fotograferad av sin pappa.
Foto Sigurd Ericsson - 1936

Kärnbo kyrkoruin
Foto Lars Johnson - 1974

Foto Lars Johnson - 1974

Foto Lars Johnson - 1974

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Runsten Sö 177
Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Friluftsgudstjänst på elfte söndagen efter trefaldighet - 7 augusti 2016
Foto Lars Johnson - 7/8 2016

Foto Lars Johnson - 7/8 2016

Foto Lars Johnson - 7/8 2016

Foto Lars Johnson - 7/8 2016


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan