Jäders kyrka


Jäders kyrka runt 1920-talet
Vykort i min samling, troligen privat foto

Jäders kyrka
Foto Lars Johnson 20/3 2007

Foto Lars Johnson 20/3 2007

Foto Lars Johnson 12/10 2014

Foto Lars Johnson 12/10 2014

Foto Lars Johnson 12/10 2014

Min gammelmormor och gammelmorfars grav
Foto Lars Johnson 12/10 2014

Olof Neumans familjegrav
Foto Lars Johnson 12/10 2014

Olofs föräldrar - Magnus och Johanna Kristina
Foto Lars Johnson 12/10 2014

Olof och Engla Sofias grav
Foto Lars Johnson 12/10 2014

Deras yngsta son, Bengt Olofs grav
Foto Lars Johnson 12/10 2014

Epitafier över allt
Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015

Foto Lars Johnson - 24/5 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan