Huddinge kyrka

Kyrkans äldsta delar är från början av 1200-talet. Kyrktornet rasade på 1645 och kom inte att byggas upp igen föräns 1877-78, då änkefru Birgitta Pettersson på Fullersta bekostade detta. Då revs den klockstapel som byggts som ersättning för tornet, liksom ett gravkor som byggts på tornets plats.
Fakta: Svenska kyrkan, Wikipedia


Huddinge kyrka
Vykort i min samling (pg 1916)

Huddinge kyrka
Foto Lars Johnson - 1980

Huddinge kyrka
Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Vykort från Björn Henningsson

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Altarskåpet tillskrivs Bernt Notke, Lübeck, som 1484 var i Stockholm och på plats gjorde skulpturen Sankt Göran och draken.
Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Påskafton 2016
Foto Lars Johnson - 26/3 2016

Foto Lars Johnson - 26/3 2016

Foto Lars Johnson - 26/3 2016

Foto Lars Johnson - 26/3 2016

Under påsken är luckorna till altarskåpet stängda (från askonsdagen till påsknattsmässan)
Foto Lars Johnson - 26/3 2016

De målade partierna har troligvis utförts av Herman Rode, en nordtysk konstnär som var verksam i Stockholm under 1480-talet.
Foto Lars Johnson - 26/3 2016

Foto Lars Johnson - 26/3 2016

Domsöndagen - 26 november 2017
Foto Lars Johnson - 26/11 2017

Domsöndagen - 26 november 2017
Foto Lars Johnson - 26/11 2017


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan