Fors kyrka, Eskilstuna

Delar av den norra och västra väggen i Fors kyrka är rester av den stenkyrka som byggdes här redan på 1000-talet, på initativ av Sankt Eskil. Förlängdes under 1300-talet åt össter samt försågs med torn. Fler om- och tillbyggnader skedde under 1600-talet. Nuvarande tornspira tillkom 1676.


Vykort i Lars Johnsons saml. postgånget 1913

Vykort i Lars Johnsons saml.

Vykort i Lars Johnsons saml.

Vykort i Lars Johnsons saml.

Fors kyrka - ca 1935
Foto Sigurd Ericsson - ca 1935

Foto Lars Johnson - 20/3 2009

Foto Lars Johnson - 20/3 2009

Foto Lars Johnson - 20/3 2009

Fragment från en s.k. eskilstunakista.
Foto Lars Johnson - 20/3 2009

Gravsten över johanniterbrodern Peregrinus, död 1338.
Foto Lars Johnson - 20/3 2009

Foto Lars Johnson - 20/3 2009

Fors kyrka - domsöndagen som även var första dan med kyla och vinterlik natur
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Gravsten över johanniterbrodern Peregrinus, död 1338.
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Fragment från en s.k. eskilstunakista.
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Lykta från 1300-talet
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Orgelfasad från 1814. Orgel från 1999, byggd av Walter Thür i Torshälla
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Sittande biskop - 1200-talet
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Helgonbilder av: Sankt Botvid (ev.), Sankta Birgitta, Sankt Eskil, okänt kvinnligt helgon, Sankt Erik eller ev. Sankt Olof
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Anna själv tredje från 1400-talet
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Sankt Martin till häst - sent 1400-tal
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Södra koret, glasmålning från 1972
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Altaruppsats från ca. 1655. Altartavlan är utfördav Eustache Leueur under 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Altartavlan föreställer Kristi förklaring
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Gud Fader
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Predikstolen är från 1675, skänkt av Ulrik Lohe.
Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015

Foto Lars Johnson - 22/11 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan