Gols stavkyrka

På Bygdøy i Oslo återfinns Gols stavkyrka. Troligen uppförd efter 1216, men det finns delar av byggnaden som med dendrokronologisk undersökning daterats til 1157. Kyrkan flyttades till Oslo 1884-85. Kyrkan tillhör den vid var tid regerande monarken i Norge. Friluftsmuseet på Bygdøy tillkom under unionstiden, på Oscar II initiativ.


Gols stavkyrka
Foto Lars Johnson - 6 maj 1969

Interiören fotograferad 1880-90
Foto Axel Lindahl/Norwegian Museum of Cultural History


Tillbaka till norska kyrkor
Tillbaka till startsidan