Bergshammars kyrka

Ursprungligen fanns här en träkyra som ersattes av denna byggnad på 1400-talet. Kyrkan har inte ändrats mycket sedan dess, till och med valven är oförändrade. Kiladalens församling.
Källa: Svenska kyrkan


Bergshammars kyrka
Foto Lars Johnson - 17 augusti 2014

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2014

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2014

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2014

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2014

Bergshammars kyrka på åttonde söndagen efter trefaldighet - 6 augusti 2017
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Altaret är av ek, skänkt 1956
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Dopfunt från sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal.
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

"Jesus inför översteprästen Kaifas". Kalkmålning av målare Peter. Kyrkans målningar togs fram vid renovering av kyrkan 1967.
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Predikstol började byggas 1667. Brukspatron Wellam Momma på Väderbrunn gav 100 daler av de 300 daler som den okända skulle snickaren ha. Målaren Erich Olofsson fick uppdrag att för 140 daler måla predikstolen 1671. Detta målades över under 1700-talet, men togs fram igen 1932.
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Fantasifigurer i form av sjöherre och sjöjungfru
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Fantasifigurer av annan sort
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Målningarna på sydväggen är mer fragmentariska. En bibelanvisning, 1 Mos 47, tyder på att målningen föreställer Josef och hans fader Jakob samt om hungersnöden i Egypten.
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Grönlunds orgel från 1957
Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Foto Lars Johnson - 6 augusti 2017

Detaljer av predikstolen
Foto Lars Johnson - 10 september 2017

Foto Lars Johnson - 10 september 2017

Foto Lars Johnson - 10 september 2017

Foto Lars Johnson - 10 september 2017

Foto Lars Johnson - 10 september 2017

Foto Lars Johnson - 10 september 2017

Tolfte söndagen i trefaldighet
Foto Lars Johnson - 10 september 2017


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan