Fartyg som passerat Kungsdalen 2009.


BORNHOLM CEMENT lämnade Västerås hamn med lots 07:35 och passerar Kungsdalen 13:40 efter att ha slussat i Södertälje - 18/10 2009
Foto: Lars Johnson

Byggd som PORTLAND vid Aarhus Flydedok A/S i Århus, Danmark. Omdöpt till BORNHOLM CEMENT 2004. IMO: 7392270 98,28 x 15,85 x 7,50 m. 2860/1264 ton. Maskin: B&W 6S50HU diesel på 3357 kW.
Fakta från www.faktaomfartyg.se

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


BRIGGA vid värmeverket i Igelsta´s kaj - 3 juni 2009
Foto: Bengt-Olof Lindgren


Tillbaka till sjöfatrssidan
Tillbaka till startsidan