Fartyg som passerat Kungsdalen under 1980-talet.


Igelsta
Seaservice assisteras av Stockholm Hamns bogserbåt Heimdal, troligen 1987.
Seaservice
Foto: Lars Johnson


SEASERVICE, levererad från Namuravarvet i Osaka, Japan, i maj 1973. 30 170 dwt, LPP 162,0 M, bredd 25,5 M, 15 knop, varvsnummer 411. 1992 BLUE STAR 1999 ESTRELLA DO CEARA Ombyggd 2000 till FPSO Storage Tanker 2002 JUDY DIANE 2003 ESTRELLA DO CEARA (igen) 2003 (samma år) JUDY DIANE (igen) ägs av Gulf Rental & Supply i USA. Fortfarande i trafik (2007).
Fakta: Christer Skiöld


Uthamnen, troligen 1987.
Uthamnen
Foto: Lars Johnson


Oljehamnen, troligen 1987.
Oljehamnen
Foto: Lars Johnson

Oljehamnen
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till sjöfatrssidan
Startsidan