Följande bilder är tagna vid Kungsdalen under 1970-talet. Samt tidigare.

The following pictures are photos from Kungsdalen, between 1970-79. And some earlier.


Okänd - våren 1974
Foto: Lars Johnson


LISA - 1973
Foto: Lars Johnson


Sovjetflaggad, på Järnafjärden - 1973
Foto: Lars Johnson


Okänd (Sovjet?) - 1973
Foto: Lars Johnson


Okänd - 1973
Foto: Lars Johnson


Bogserbåten TORSTEN - 1973
Foto: Lars Johnson


Okänd sandbåt vid Fläsklösa - 1973
Foto: Lars Johnson


ALGOL vid Sydhamnen - 1973
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tyskflaggat fartyg med fällt ankare. Troligen i väntan på att få gå in i kanalen - 1973
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tanker tillhörande Tärntank - 1973
Foto: Lars Johnson

Tanker tillhörande Tärntank sydgående på Järnafjärden - 1973
Foto: Lars Johnson


Pålsundsfärjan. Linfärja på norra Mörkö mot fastlandet (Järnahållet) - 1973
Foto: Lars Johnson


TINA, Hällevik, passerar snart färjan vid Skanssundet, mellan Mörkö och Södertörn - 1973
Foto: Lars Johnson


STAVKLINT, Slite - 1973
Foto: Lars Johnson


Helt okej motorbåt - 1973
Foto: Lars Johnson


Okänd passerar Kungsdalen 1973
Foto: Lars Johnson


Okänd passerar Kungsdalen 1973
Foto: Lars Johnson


EVI (ser det ut att stå) passerar Kungsdalen 1973
Foto: Lars Johnson


DUX av Smögen Byggd 1965 i Falkenberg
passerar Kungsdalen 1973
Foto: Lars Johnson (båten identifierad av Håkan Nilsson)


Okänd passerar Kungsdalen 1973
Foto: Lars Johnson


WEGA av Hamburg passerar Kungsdalen 1973
Gick i time charter hos Berg Trans/Bergline 1975-76. Gick därefter hos Paltrans/PAL-line.
1100 dwcc, två lastluckor, 10,5-11 knop.
Foto: Lars Johnson, fakta: Bo Ytterström

Foto: Lars Johnson


GRANITZ i Södertälje kanal - mars 1972
Foto: Lars Johnson

GRANITZ, byggd i Bijlholt, Foxhol i Holland och levererad den 21-9 1965 till DSR - Line, Deutshe Seereederei i Rostock. 615 dwt. Såld den 14-8 1981 till Josef Saabek i Beirut, Libanon och omdöpt till JULIANA. Såld 1983 till Aouad Maurice Gaby i Beirut, Libanon, samma namn. Omdöpt till AWAD I 1993. Ombyggd 2004 för transport av levande djur.
Text: Christer Skiöld


Okänd driver under Mälarbron - mars 1972
Foto: Lars Johnson


Mudderverk i Södertälje - september 1974
Foto: Lars Johnson

Trångt i Linasundet - september 1974
Foto: Lars Johnson


NORDANVIND - 1975
Foto: Lars Johnson
JCTB/SFWP – 1422 (3/8 1894)
Byggd 1894 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 237 (Stål)
37,18 x 5,80 x 2,32 m - 246,21 / 177,55 (MB 1894)
45,21 x 6,00 x 2,80 m - 188 / 89 (e. förl. 1983)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin 100 Ihk ersatt ca 1950 med en okänd motor på 150 Ehk. Fick 2 st. Penta Diesel på 300 Ehk 1965, och 2 st. Scania diesel 470 Ehk 1979
Byggd för Ångfartygsföreningen AB, Haparanda som HAPARANDA, men såldes 1910 till Trafik AB Haparanda, Haparanda. Enligt ett meddelande den 22 sept 1933 Har ej varit i trafik de tre senaste seglationsåren. Ligger upplagd vid Seskarö, och ett nytt medd. den 18 maj 1934 omtalade Nedskrotad – Avförd ur registren den 24/5 1934 Antagligen visste inte Matti Korpi i Kemi att båten var skrotad, för han köpte henne i mitten på 30-talet och ändrade namnet till KAJANA. Korpi däremot ämnade skrota, men då skrovet var bra byggdes den i stället om till lastmotorfartyg åren 1936-37. Köptes 1939 av Anselm Sundman från Mariehamn och infördes i Finska Skeppsregistret den 17 juli 1939. Såldes igen 1942 till Walter Granberg, Mariehamn och tjänstgjorde hos tyska myndigheter under 2:a världskriget, bl.a. i Norge. Flyttades 1944 till Valkoms Rederi AB /Granberg/, Valholm. Såldes på exekutiv auktion den 30 jan 1948 till Salon Laiva Oy /J. Salem/, Salo för 19.200 FM. Joan Salem var statslös estländare och Salon Laiva Oy var ett dotterbolag till Ångfartygs AB Kustfart, Helsingfors sedan 1948. Låg upplagd vid Ångermanälfvens Stufveri ABs område i Lunde sedan våren 1948 efter att där ha undergått en genomgripande renovering. Salon Laiva kunde tydligen inte betala, utan varvet ansökte om utmätning hos Länsstyrelsen i Härnösand. Köptes därför på en ny exekutiv auktion den 22 nov 1950, och köpare var ett partrederi med Torsten R. Boström och Tycko Johannes Öhlund, Kalix med Boström som huvudredare. De fick betala 42 000 kr och namnet ändrades till TROLLÖ. I aug. 1954 övertogs båten av Gustaf Rudolf Boström, Båtskärsnäs, återigen på exekutiv auktion som avhölls i Sundsvall. Priset var 46 000 kr, och samma pris betalade Thorvald Rudolf Rubin, Möja 1956 då han blev ny ägare. Namnet blev nu NORDANVIND och båten kom att segla för Rubin ända till den 10 aug 1974 då han sålde till Sjötransporter – Jansson & Co, Värmdö för 50 000 kr. Förlängdes 7 m vid Kummelnäs varv 1983. Hamnade sedermera hos Westerbergs Grus AB, Värmdö där hon fanns i vart fall 2006. (jfr bild Kungsdalen 2004)
Text: Bengt Westin


Okänd - 1974
Foto: Lars Johnson


Okänd BP-tanker - 1974
Timmersläpet i förgrunden skall med all säkerhet till Igelsta, som lades ner 1975, alltså är detta tidigare.
Som Bengt-Olof påpekar så kan det även vara timmer som kommer från Mälaren och skall byggas ihop för att dras till Buskhyttan och Norrköping.
Foto: Lars Johnson


Okänd OK-tanker - hösten 1975
Foto: Lars Johnson


Okänd - hösten 1975
Foto: Lars Johnson


NORMANDIE - 1973
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Okänd - vintern 1972/73
Foto: Lars Johnson


Okänd - vintern 1972/73
Foto: Lars Johnson


MARTHA AHRENS, Hamburg - 1972
MARTHA AHRENS
Foto: Lars Johnson

MARTHA AHRENS - 1973
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Byggd 1965 vid Sietas i Neuenfelde, Tyskland för räkning Hans Eric Ahrens i Bützfleth, Tyskland, som MARTHA AHRENS
Såld 1975 till Johann & Klaus Braak i Assel, Tyskland och omdöpt till RUTHENSAND.
Såld 1980 till Ripken Seggermann i Elsfleth, Tyskland och omdöpt till SANTANA.
!987 överförd till Ripken Seggermann i San Lorenzo, Honduras och döps om till OCEAN SUN.
1988 såld till Esmeralda Maritim Shipping Corp. i San Lorenzo, Honduras.
Såld till okända på 2000-talet och omdöpt till MAREB och satt under Yemenflagg.
Dimension: 58,04 M x 10,02 M x 6,20 M. 499 ton.
Text: Christer Skiöld


EKFJORD - 1972
Ekfjord
Foto: Lars Johnson

EKFJORD, byggd på Flekkefjords Slip & Maskinfabrik i Flekkefjord, Norge 1970.
Hade vid sjösättningen namnet TANKFJORD. Loa. 76,9 m x 12,0 m, 1500 dwt.
Förlängd 1971 i Karlstad med 9,1 meter. Nytt tonnage: 2999 dwt. Maskin: Nydqvist & Holm på 1030 kW. 12 knop.
Namnbyte 1976 till SIVONA. Såld 1993 till Dala Rederi & Förvaltning, Vrångö och omdöpt till PICASSO. Såld 1997 till Rederi A/B Sirius, Donsö och omdöpt till SIRIUS. Såld 2001 till A/S Bominflot i Tallinn, Estland och omdöpt till SKORPION. Seglar under Maldivernas flagg
Text: Christer Skiöld


ENGELSBERG - 1972
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

ENGELSBERG, byggd i Sölvesborg 1969 till A/B Nynäs Petroleum i Stockholm. Dimension; loa; 106,50 M x 15,65 M x 5,66 M. 3820 dwt. Maskin: 4 st. Hedemora-Pielstick V6/15 diesel. Förlängd på Sölvesborgs Varv 1976 till 123,3 M, nytt tonnage 5148 dwt. 1997 byggde man om fartyget samtidigt som man satte in en Wärtsilä 6L32 diesel maskin på 2700 HKR. Samtidigt tog man bort de två skorstenar på sidorna och satte dit en rundare i centelinjen.. Såld 1984 till Axel Johnson Chemical A/B i Stockholm, samma namn. Registrerad 1985 på Rederi A/B Lexa i Stockholm, samma namn. Registrerad 1991 på Rederi A/B Nynäs Petrolium i Stockholm, samma namn. Registrerad 1998 på Rederi A/B Engelsberg (Nynäs Petrolium) i Stockholm, samma namn. Utchartrad 2000 till Broström Shipping Management, samma namn. Såld 2004 till Rio Ship Management SA i Madrid, Spanien och omdöpt till RIO GRANDE. Fartyget är registrerat i Sverige eftersom drifte sköts genom dotterbolaget Rio Ships International A/B i Malmö. Överförd 2006 till Management Northern Tanker och satt under Marshall Island flagg, samma namn. Såld 2008 till Romen Inc. i Panama och omdöpt till CIUDAD DE ARAUCA.
Text: Christer Skiöld


Okänd - 1972
Foto: Lars Johnson


ANDERS på väg att slussa ut ur Mälaren - 1976
Anders
Foto: Lars Johnson
ANDERS byggd 1971 på Falkenbergs varv till Erik Thun A/B i Lidköping. Såld 1983 och omdöpt till MIRAMAR. Såld 1989 och omdöpt till HUBRO. Omdöpt 1999 till ELBE. Återfick namnet HUBRO igen 2000. Såld 2001 och omdöpt till SIXTUS. (Italien?). Såld 2003 och omdöpt till MAIS. Såld till Nordkorea 2005 och omdöpt till LADY MAIS. LOA 87,0 M x 12,7 M, 3154 dwt, 12 knop.
Fakta: Christer Skiöld


GERMA GLORIA (Oslo) på väg att passera Mälarbron - 1976
Germa Gloria
Foto: Lars Johnson

Germa Gloria
Foto: Lars Johnson

GERMA GLORIA byggd 1972 på Leninvarvet i Gdansk, Polen. LOA 84,2 M x 13,6 M, 2964 dwt, 12 knop. Germa Gloria var byggd till ett norskt rederi med hemmahmn Oslo. Såld 1979 och omdöpt till WEST CLIFF. Såld 1982 och omdöpt till KARUNA. Den 2/4 1992 grunstötte hon på bäring 5.48S/106.43E och förmodligen sjönk eller skrotades hon på plats.
Fakta: Christer Skiöld


Sovjetisk tanker 1971 (BT PE?? som ev. betyder VT RA)
Sovjetisk tanker
Foto: Lars Johnson


VIVAT i Linasundet på väg mot Mälarbron, september 1974.
Vivat
Foto: Lars Johnson

VIVAT närstudie
Vivat
Foto: Lars Johnson
11053 - SJDU Byggd 1956 i Druten, Holland. 48,39 x 8,04 x 2,66 m. - 399/200 ton. 510 dwt. 360 EHK. Redare Lennart Anders Hans Andersson, Kalmar.
SS 1971


MELAREN passerar Mälarhamnen i Södertälje, tidigt 70-tal.
Melaren
Foto: Lars Johnson

MELAREN byggd på Lödöse varv 1971. LOA 86,9 M x 12,5 M, 3361 dwt, 11 knop. Ägdes av O.T. Rederierna i Skärhamn. Såld 1984 och omdöpt till BEREZINO. Berezino är en stad i Ryssland så jag förmodar att det är till Ryssland hon såldes. Såld 1999 och omdöpt till MERWIN. Här tar min fantasi slut. Såld 2000 och omdöpt till TELUR. Skrotad i Indien i oktober 2004.
Fakta: Christer Skiöld


M/T STELLA ATLANTIC, Skärhamn, passerar Fläsklösa.
Stella Atlantic
Foto: Lars Johnson

STELLA ATLANTIC byggd 1965 på Oskarshamns varv, varsnummer 288, 2949 dwt, LOA 87,0 M x 12,5 M. Maskin: 6-cyl. MAK 4SA på 2400 hkr. 13 knop. Såld 1978 till P/R Bellona i Uddevalla och omdöpt till BELLONA. Samtidigt ombyggd i Polen för att kunna ta större laster. Såld 2008 till Bulgarien. Såld i februari 2009 till Lukoil Bulgaria Bulker Ltd. i Sofia, Bulgarien, samma namn.
Fakta: Christer Skiöld


PASSAT våren 1974
Passat
Foto: Lars Johnson

Passat
Foto: Lars Johnson

PASSAT på väg söderut.
Passat
Foto: Lars Johnson

Passat
Foto: Lars Johnson

PASSAT, Hamburg, byggd 1965 på Sietas i Neuenfelde, Tyskland, till P/R Peter Döhle SKG i Hamburg, Tyskland. LOA 81.8 M x 14,0 M, 2014 dwt, 13 knop, varvsnr: 560. Ombyggd 1982 till vehicles carrier och såld till Aspen Shipping & Trading i Amsterdam, Holland där hon döptes till MUNDIAL CAR. Såld i april 2008 till Khalife Shipping Line i Beirut, Libanon. Ombyggd till tranport av levande djur.
Fakta: Christer Skiöld


Under assistans av TB´s BULL - Kungsdalen 1976.
Tanker
Foto: Lars Johnson

Tanker
Foto: Lars Johnson


KEY passerar Fläsklösa på gång söderut
Key
Foto: Lars Johnson

KEY - jämför med ovanstående, visst är det samma båt
Key
Foto: Stig Eld, Helgenäs i Anders Engdahls saml.
PBVM/PETU - SHUL - IMO: 5050763 Byggd 1931 som HOOP OP ZEGEN (hopp om välsignelse) vid J.Vos & Zn, Groningen (n.b. 75)
35,49 x 6,30 m 2,67 m. - 199 brt. 274 dwt. Maskin: 4-cyl Brons, 120 v/min, 6,5 knop.Ersatt 1974 av en Scania 4 cyl. 330 v/min 8 knop
Sjösatt som HOOP OP ZEGEN, 1940 inregistrerad i London, åter till ägaren 1945. 1954 hos H.Karsies, Groningen, 1959 till Sverige som IREVIK (Yngve Karl Adolf Jakobson, Kappelshamn). Heter 1962 BRATTÖ I och 1971 KEY (Kjell Arne Gustavsson, Göteborg). Scania isatt 1974, 1977 återfinns hon som TERESIA, 1981 registrerad i Dominikanska Republiken. Återfinns ej i Lloyds Register efter 1995
Fakta: http://www.groningerkustvaart.nl/


APIETTA - våren 1978. Röda Bolagets AXEL är kopplad.
Apietta
Foto: Lars Johnson

Apietta
Foto: Lars Johnson

Apietta
Foto: Lars Johnson


NORDÖN, byggd 1967, 2 256 dwt.
Nordön
Foto: Lars Johnson

Nordön
Foto: Lars Johnson
Byggd som BRUNITA 1967 på Neptun Werft i Rostock, DDR till J Brunvall i Bergen, Norge. Såld 1972 och omdöpt till BLUE MOON. Såld 1973 till Anders Patriksson i Skärhamn (Bylock & Nordström anknytning, tror jag) och omdöpt till NORDÖN. Såld 1990 till Wiking Shipping Ltd (Hienrich Beutler Reederei) i Tyskland och omdöpt till WIKING EAST. Såld 1994 till Peine Shipping Co. Ltd i Tyskland och omdöpt till WARBURG II. Såld, okänt år, och omdöpt till TEK MEHMET som 2006 seglade under Cambodiaflagg. LOa: 78,6 M x 11,5 M Maskin: MAK på 1177 kW som ger 12 knop
Fakta: Christer Skiöld


TOR assisterar BRITISH CORMORANT genom Brandalsund. I början av 1970-talet.
Tor
Foto: Lars Johnson

Tor
Foto: Lars Johnson

British Comorant
Foto: Lars Johnson

British Comorant
Foto: Lars Johnson

Tor
Foto: Lars Johnson

Fler bilder av bogseringen

BRITISH CORMORANT byggdes på Harland & Wolff i Belfast. Sjösatt den 19/1 1961 leverans den 6/7 1961, 15 418 dwt, LPP 151,3 M , bredd 21,1 M , 12,5 knop. Såld 1977 till Atlantic Far-East Lines, Monrovia, Liberia och omdöpt till ORIENTAL ENDEAVOUR. Omdöpt igen, samma år, till ORIENTAL BANKER. Skrotad den 15/9 1983 på Ko Sichang, en ö utanför Thailand.
Fakta: Christer Skiöld


CREDO, i Kungsdalen 1973.
Credo
Foto: Lars Johnson

Credo
Foto: Lars Johnson

Byggd 1969 i Sölvesborg till A/B Donsötank (K Kristersson) i Donsö. Varvsnummer 74, 1 875 dwt, LOA 75,2 M x 12,0 M, 12 knop, Maskin: 1st .12 cyl. 4 takts B&W Alpha diesel på 1 470 HKR. Såld 1974 till Helge Källsson i Lidköping och omdöpt till THUNTANK 10. Förlängd 1977 med 12 meter, nytt dwt. 2 991. Såld 1990 och omdöpt till SKY TRADER. Såld 2002 och omdöpt till PELIKAN. Seglade 2006 med flagga från Litauen. 2009 är det Comorernas flagg som gäller.
Fakta: Christer Skiöld


TANKFJORD, i Kungsdalen 1973.
Tankfjord
Foto: Lars Johnson

TANKFJORD, passerar Igelsta, ungefär där värmeverket ligger nu - 1973.
Tankfjord
Foto: Lars Johnson

TANKFJORD, på sydgående på Järnafjärden - 1973.
Tankfjord
Foto: Lars Johnson

TANKFJORD byggd 1962 på Karlstads varv med varvsnummer 143. Har någon gång ägts av Bröderna Häggerud i Kalmar.
Fakta: Christer Skiöld


UNDERÅS SANDTAG IV passerar under Mälarbron, Södertälje.
Underås Sandtag IV
Vykort från Pressbyrån i min samling

5623 - SEKW
UNDERÅS SANDTAG IV, byggd 1914 på Eriksberg i Göteborg Som GRETA till Hugo Silvén i Säffle. 1939 kallas det för Rederi A/B Greta (Hugo Silvén) i Säffle. Såld 1941 till Axel Hansson i Västervik och omdöpt till INEZ. Omdöpt 1948 till INEZ HANS, samma ägare. Såld 1951 till A Duritz och omdöpt till UNDERÅS SANDTAG IV. SVEND PII, Dampskibselskabet Vendila (Svendsen & Christiansen) i Köpenhamn STAVKLINT, Byggd i maj 1955 på Rolandwerft GmbH i Bremen, Tyskland till DG Neptun Line i Bremen som THESEUS. Såld 1966 till Sven Julius Mattsson i Slite och döpt till STAVKLINT. Utchartrad 1967 - 1970 till Rederi A/B Gotland i Visby. Såld 1974 till United Owners i Singapore och omdöpt till UNITED TRADER. Gick på grund den 16 december 1974 utanför Sydafrikas kust på resa Sverige - Mogadishu med last av dynamit. Den 27 mars 1975 sprängde de sydafrikanska myndigheterna vraket. Dimension: Loa: 51,7 M x 8,6 M x 5,0 M. Varvsnummer 849, 460 dwt. Maskin: 6 cyl Klöckner-Humboldt-Deutz diesel.
Text: Christer Skiöld


UNDERÅS SANDTAG V i Mälarhamnen, Södertälje 1972.
Underås Sandtag V
Foto: Lars Johnson

Byggd 1946 på Glommens MV i Fredriksstad, Norge till E Sannes på Bodö, Norge som BARDAL. Blev svårt skadad under kriget och upplagd. Färdigställdes på Falkenbergs Varv och levererades till Erling Sannes på Bodö, Norge den 18/12 1946. Såld den 15/6 1951 till Trafina S.A. i Basel (c/o Grimsey Latham & Co. Ltd i London) Övertagen i Hull den 29/6 1951 och omdöpt till LUCERNE. Såld i maj 1956 till Partenreederei M/S "Wolfram" (Gerhard Kissau i Lubeck) Lubeck. Registrerad som WOLFRAM i Lubeck den 24/9 1956. Övertagen 1957 av Robert Bornhofen K.G i Hamburg. Grundstötte den 18/1 1960 på resa mellan Teignmouth och Sölvesborg utanför Sölvesborg. Bärgad av Neptunbolaget den 25/3 och bogserad till Sölvesborg. Reparerad och såld till Donsö Varv & MV A/B, (Karl Jacobsson) Såld i februari 1964 till A/B Bardal P/R Niels (Sune I Bengtsson) Varberg och omdöpt till BARDAL. Såld i maj 1965 till A/B Underås i Södertälje och omdöpt till UNDERÅS SANDTAG V. Maskinbyte till en Alpha Diesel A/S Fredrikshavn 8-cyl på 680 HKR. Förlängd 1972 till 57,16 M, nytt dwt 1016, fart 10 knop hemmahamn: Södertälje. Såld 1978 till Bror Hussell i Finland och omdöpt till SANDGARD. Såld 1979 till Airiston Sora Oy (Elis Salmi & Co i Åbo) Parainen. Omdöpt till SANDSTORM. Såld 1981 till Sjösand A/B i Parainen, Finland, samma namn. Återköpt av Airiston Sora Oy i Åbo 1982, samma namn. Chartrad 1987 av Aimo Häihänen Oy, samma namn. Såld 1992 till Sandstorm Shipping Oy-A/B i Åbo, samma namn. Tagen ur tjänst 1995 och upplagd i närheten av Borgå i Finland. Såld 1997 till Dennis Maritime Oy Ltd i Borgå. Omdöpt till ANNIKA. Registrerad i Helsingfors 1998 som GT 624. Fanns 2000 fortfarande i registerna. LOA före 1972, 45,15 M x 9,36 M, 730 dwt.
Text: Christer Skiöld


Okänd sovjetiskt fartyg, i Kungsdalen 1973.
Ryss
Foto: Lars Johnson


SPES, passerar Kungsdalen 1973.
Spes
Foto: Lars Johnson

Spes
Foto: Lars Johnson

Spes
Foto: Lars Johnson

8160 Byggd 1919 av O. Smith, Stadskanaal, Holland som skonaren AVONTUUR. Omdöpt 1923 till CATHARINA och 1932 till SPES. Strandade på den svenska kusten 1937 och såldes till p/r John Sigfrid Andersson, Djupekås. Såld i april 1962 till Verner Ingvar Andersson, Djupekås. Gick i kusttrafik till 1976, såldes i oktober 1977 till Panama, där hon fortfarande finns under namnet AVONTUUR igen. Sågs i Harlingen juli 2005. Avontuur lär betyda Äventyr på svenska.
31,36 x 5,82 x 2,49 m. 145,55/107,69 ton. 200 d w t. Galeastacklad
Maskin: 2-cyl. AEG 2-takt på 80 hk (1925)
4-cyl. Humbolt-Deutz 2-takt om 120 hk. (1935)
6-cyl. Scania 4-takt på 230 hk (1972)
Info från "Fallrepet" (sign. Ben och sign. Torsten H) Åke Olofsson identifierade kortet.


BRYGADA MAKOWSKIEGO passerar Kungsdalen 1973.
Brygada Makowskiego
Foto: Lars Johnson

Brygada Makowskiego
Foto: Lars Johnson

Brygada Makowskiego
Foto: Lars Johnson

BRYGADA MAKOWSKIEGO vid Södertälje sluss 1973.
Brygada Makowskiego
Foto: Lars Johnson

Byggd på Leninvarvet i Gdansk, Polen 1950. En av de anställda var en elektriker med namnet Lech Walesa. 2610 dwt, Lpp 87,0 M, bredd 12,2 M, varvsnummer 3. Byggd till Polish Steamship Company. Skrotad i Troon, Skottland den 22/1 1979.
Fakta: Christer Skiöld


Broströms M/S SAMELAND Kungsdalen våren 1976.
M/S Sameland
Foto: Lars Johnson

M/S Sameland
Foto: Lars Johnson

Nu har Neptunbolagets THETIS kopplat
M/S Sameland
Foto: Lars Johnson

M/S Sameland
Foto: Lars Johnson

Byggd på Wärtsilä i Åbo, 11032 dwt, LPP 136,1 M, bredd 19,0 m. 17 knop, sjösatt den 24/5 1959, levererad i januari 1960. Levererad som SVANEHOLM. 1973 SAMELAND, 1978 DAFNOS, 1980 OHIO. Skrotad i Alang den 21/12 1984.
Fakta: Christer Skiöld


AXEL U i Södertälje Uthamn 1975. Assisterande bogserbåtar är STARKGROGG och BILL.
Axel
Foto: Lars Johnson

AXEL U är byggd på Öresundsvarvet som n.b. 209. Sjösatt 17/2 1967, levererad 13/6 1967 till Ugland Bulk Transport i Grimstad, Norge.
Dimension (p.p.) 176,00 x 24,00 x 15,70 m. 30 130 dwt.
Maskin: 7 cyl. GV Diesel om 8 500 EHK. 15 knop.
Såld 1979 och omdöpt till HUAL ROSAL. Såld 1980 - nytt namn PHILIPPINE ROSAL. Såld igen 1983 omdöpt igen, nu till AVRO ENTERPRISE. Såld 1984, omdop till JOHN. Upphuggen i Nantong, Kina i januari 1986.
Fakta: Christer Skiöld


Färjan mellan Södertälje och Gotland, våren 1971.
Färjetrafiken uppehölls mellan 1965 och 1972. Ordinarie färja var M/S Ölänningen.
Systerfartyget M/S Gotlandia ersatte under bl a 1966 och 1967.
Rederi AB Nordö, Klintehamn.
Gotlandsfärjan
Foto: Lars Johnson


S/S ACYRO, Panamaflaggad koleldare. Mellan Kungsdalen och Södertälje 1971.
S/S Acyro
Foto: Lars Johnson

Sjösatt 1/11 1951 vid Bruntisland, Skottland (n.b. 346), levererad i december 1951 som CROYDON. Lpp 79,7 x12,0 m. 2 875 dwt. 10,5 knop. 1971 ACYRO, 1972 CHRIS, 1974 MARO, 1978 VASILIS IV. Skrotad i Grekland 1998.
Info: Christer Skiöld


DOLLY vid Igelsta 1973.
Dolly
Foto: Lars Johnson

DOLLY passerar Fläsklösa 1973.
Dolly
Foto: Lars Johnson

9483 - SGIC (ex. VIKING) Byggd 1938 i Foxhol. 38,03 x 6,63 x 2,61 m. - 256/146 ton. 295 dwt. Maskin: 3-cyl. 2-takt av holländskt ursprung på 150 EHK.
1938: VIKING, ägd av Egbert Smid i Groningen.
1949: VIKING ägd av N.V. Vrachtfaart Maatschappij "Trako" i Rotterdam.
1953: VIKING ägd av N.V. Poromoka i Rotterdam.
1954: VIKING ägd av Johannes Hansson, Donsö
1965: DOLLY ägd av P/R Rudolf August Kindström
1971. Ny maskin: 4 takts 6 cyl. Caterpillar.
1975: Såld till Haastrup Shipping Company Ltd.i Lagos, Nigeria och omdöpt till HOLY MOUNT.
1982: HOLY MOUNT, övertagen av Haastrup Line Ltd. i Lagos, Nigeria
1992: Skrotad.
Haastrup = Israel Ademola Gbadebo Haastrup i Lagos, Nigeria.
Fakta: Christer Skiöld


FRAMNÄS passerar Kungsdalen 1973.
Framnäs
Foto: Lars Johnson

Framnäs
Foto: Lars Johnson

Byggd på Sölvesborgs varv, 5 142 dwt, LPP 113,7 M, bredd 15,6 M, 14 knop, sjösatt i november 1972, leverans i maj 1973, varvsnummer 82. Såld 2004 och omdöpt till RIO BRAVO. Flaggad på Marshall Islands 2005.
Info: Christer Skiöld


THEA DANIELSEN i Linasundet 1973.
Thea Danielsen
Foto: Lars Johnson

Sjösatt i november 1971 med varvsnummer 511 på Bodewes varv i Hoogezand, Holland. 2816 dwt, LPP 79,2, bredd 11,9, leverans 1972. Såld 1978 och omdöpt till JACKIE SILVANA, 1980 AIDEN, 1981 till Italien och döpt till DOMENICO SCOTTO. Såld 1993 och omdöpt till VITTORIA, såld 1994 omdöpt till VENUSIA, 1996 till VENUS II. Såld 1998 till Argentina och omdöpt till ANCLAMAR. Såld 1998 till Panama och omdöpt till TARRAO EXPRESS. Seglade fortfarande 2005.
Info: Christer Skiöld


VINIA, Brandalsund 1973.
Vinia
Foto: Lars Johnson

Byggd 1959 i Sölvesborg (n.b. 52), sjösatt 21/8 1959, levererad jan 1960. Lpp 59,4 x 10,0 m. 895 dwt. 12 knop. Förlängd 1963, därefter 1 300 dwt. 1979 VINGÅRD, 1980 UNA, 1986 SOILE, 1987 FELIX, 1988 MIRELLA, 1989 JETASS, 1992 ST. CHRISOPHER, 1996 ST. MICKEL, 1997 JM 1, 2001 FARES. Skrotad i Aliaga i augusti 2003.
Info: Christer Skiöld


Okänt sovjetiskt fartyg, Kungsdalen 1973.
Ryss
Foto: Lars Johnson

Ryss
Foto: Lars Johnson


BORE IX, Kungsdalen våren 1976.
Byggd 1972, omdöpt 1996 till FEEDERCADET.
BoreIX
Foto: Lars Johnson

Bore IX, Kungsdalen 1976.
BoreIX
Foto: Lars Johnson

BORE IX byggd 1972 av Rauma-Reopla Oy i Rauma, Finland med varvsnummer 200. LOA 113,46 M x 19,23 M, 16,5 knop, 4 700 dwt, Såld 1977 till Östtyskland och omdöpt till ASCHBERG. Såld 1996 till E.H. Harms i Bremerhaven och omdöpt till FEEDERCADET med hemmahamn i Valletta. Såld 2004 till Babura Line Ltd. i Nigeria och omdöpt till KADUNA och seglar med panamaflagg.
Fakta: Christer Skiöld


Transbaltique´s SIBELIUS passerar Kungsdalen 1977.
Transbaltique
Foto: Lars Johnson

SIBELIUS, byggd 1972 på Finnboda varv i Stockholm till Compagnie Generale Transbaltique (CGTB) i Dunkerque, Frankrike. Såld 1978 till Denval Marine i London. (Registrerad på Odyssy Maritime Co. Ltd, i Limassol, Cypern.) Omdöpt till EDNA. Såld 1993 till Unicom Lines (Propprietary) Ltd i Kingstown, Saint Vincent och omdöpt till BOUNDARY. Omdöpt den 20/2 1998 till SEA DOLPHIN och registrerad i Liberia med Monrovia som hemmahamn. I juni 1998 registrerad på Oesterreichisher Lloyd i Limassol, Cypern. Seglade med Saint Vincentflagga och Kingstown som hemmahamn. Ankom Aliaga den 1/9 1999 för att huggas upp. LOA 138,26 M x 20,05 M. 5477 dwt. Maskin: Stork-Weerkspoor 18TM410 diesel på 7281 kW som gav 18 knop.
Fakta: Christer Skiöld

Transbaltique´s ??? passerar Kungsdalen 1974.
Transbaltique
Foto: Lars Johnson

Transbaltique´s GRIEG fotograferad från Fifong sommaren 1974.
Transbaltique
Foto: Lars Johnson

GRIEG, byggd 1972 på Boeles Scheepswerf & Machine fabriek i Bolnet, Holland. LOA: 138,26 M x 20,05 M, 5476 dwt, maskin: Stork-Werkspoor 18TM410 diesel på 7281 kW, 18 knop. Levererad till Compagnie Generale Transbaltique (CGTB) i Dunkerque, Frankrike. Såld i maj 1985 som skrot till köpare i Taiwan. Skrotad i Gadani Beach, Pakistan i december 1985.
Fakta: Christer Skiöld


BP-tankern BRITISH UNITY i Södertälje Oljehamn 1971.
British Unity
Foto: Lars Johnson

British Unity
Foto: Lars Johnson

British Unity
Foto: Lars Johnson

British Unity
Foto: Lars Johnson

BRITISH UNITY, byggd 1969 hos Brodosplit i Split, varvsnummer 239 till BP Tanker Co, Ltd. i London LOA 170,3 M x 24,9 M, 14,5 knop, 24 821 dwt. Såld 1981 och omdöpt till SEBASTIANO. Såld 1985 och omdöpt till SILVER CLOUD. Såld 1987 och omdöpt till NOEL BAY. Såld 1989 och omdöpt till BAYONNE. Skrotad i Alang i januari 1994
Fakta: Christer Skiöld


Okänd fiskebåt innanför Brandalsund - 1973.
okänd fiskebåt
Foto: Lars Johnson


S/S SVANÖ, fotograferad av min far Filip Johnson vid Uthamnen i Södertälje den 12/10 1958.
S/S Svanö?

Byggd 1923 i Aalborg Som SVEND PII, för räkning Svendsen & Christiansen (n.b. 20). Lpp 84,4 x 12,8 m. 9,5 knop. Brt 2 034, Dwt 3 230. Såldes 1951 till A F Andersson. Grundstötte och sjönk 8 oktober 1958, lyftes 6 maj 1959, skrotades.
Info: Christer Skiöld

Tillbaka till sjöfatrssidan
Startsidan