Kungsängen kyrka

Byggd i romansk still vid mitten 1200-talet. Förlängdes under 1300-talet, valvslogs samt fick vapenhuset på 1400-talet. Nuvarande utseende från 1600- och 1700-talet. 1881-82 fick kyrkan trappavsatser på gavlarna samt ett litet torn på västra takgaveln. Detta togs bort vid renovering 1920-22.


Stockholms Näs kyrka någon gång mellan 1880-1920
Församlingen hette Näs församling fram till den 1 januari 1886 då namnet ändrades till Stockholm-Näs. 1967 ändrat till Kungsängens församling. Sedan 1 januari 1998 ingår församlingen i Kungsängen-Västra Ryds församling.
Foto Okänd via Riksantikvarieämbetet (kmb.raa.se)

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Klockstapeln är från 1640, men dess yttre är från senare delen av 1700-talet
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Kungsängen kyrka återöppnad efter renovering - 13 november 2017
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Det doftade fortfarande målarfärg. Återinvigningen skedde den 8 oktober 2017, efter drygt ett års varsam renovering.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Nytt altare som invigdes av biskopen den 8 oktober 2017.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Altaret av putsat tegel med en kalkstensskiva tillkom troligtvis 1776.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Sandstensplatta på altaret med inskription ur Job 19. Tillkom 1796.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Altartavlan är från 1796, målad av G W Svedman. Motivet är Kristi förklaring.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Dopfunt i gotländsk kalksten från slutet av 1200-talet.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Predikstolen tillverkades 1635 av snidaren Mikael Reckner i Strängnäs. Fick sin nuvarande placering 1776.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Orgel från 1832, ombyggd 1970. Ny orgel är på gång.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

De främre platserna består av stolar som vid behov kan tas bort.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Korset av ek är från 1200-talet. Den korsfäste Jesus är tillverkad i lind på 1500-talet.
En ny ljuskrona till vänster i bild, med texten:
Men nu består tro, hopp och kärlek dessa tre och störst av allt är kärleken.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Dopfunt från 1200-talet
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

En ny tillbyggnad har tillkommit med handikapanpassad ingång, toaletter samt mindre mötesrum.
Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017

Foto Lars Johnson - 13 november 2017


Tillbaka till kyrkor i Uppland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan