Kristinehamns kyrka

Kyrkan, som är den tredje kända, byggdes efter ritningar av Carl Georg Brunius 1847-1858. Den närmast föregående kyrkan låg 300 meter nordväst om dagens kyrka och var från 1600-talet.


Kristinehamns kyrka - 4 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Predikstol av Isac Schullström från 1750
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Altaruppsatsens målning av J W Kiölman 1716.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan