Kogg


Typiskt för koggen var en mast med råsegel. Botten var platt vilket gjorde att man kunde anlöpa grunda hamnar samt vid ebb kunna stå stadigt utan att kantra. Vanlig typ av handelsfartyg i norra Europa 1200-1400.
Se även den nybyggda rekonstruktionen av Roter Teufel.


Kogg
Albatross
Illustration av Sune Envall


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan