Kjula kyrka

Nuvarande kyrkas tidigaste delar härrör från 1100-talet. Tidigare fanns här en kyrka i trä från vilken delar av en gravkista finns bevarad. Kyrkan förlängdes åt öster under 1300-talet. Under 1700-talet skedde ocksåstora ombyggnader.
Källa: Svenska kyrkan


Kjula kyrka
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Ovanför dörren till den södra korsarmen står årtalet 1798, vilket var det år då den norra och södra korsarmen tillkom.
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Huven till kyrktornet byggdes 1772 av Eric Jonson från Gryt.
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Fragment av en gravkista från 1000-talet som påträffades i kyrkogårdsmuren 1938.
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Två porträtt av Karl XI hänger under orgelläktaren
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Norra korsarmen med sakristian
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Södra korsarmen
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Orgelfasaden är från 1875 men orgeln levererades 1974 av Walter Thür, Torshälla.
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Glasfönstret "Jesu födelse" tillkom 1925 efter en förlaga av konstnären Yngve Lundström.
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Predikstolen är tillverkad av snickaren Adam Olsson, Strängnäs.
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan