Katrineholms kyrka

Invigdes 1903. Koret ligger åt norr för att entrén skulle vara mot staden.


Katrineholms kyrka
Vykort i min samling postgånget 1910

Vykort i min samling

Katrineholms kyrka - 4 juli 2018
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Vid 1926 års renovering fick taket dettautseende, målat under Filip Månsons ledning. Tacket täcktes av vit väv 1957 men togs fram igen 1993.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Predikstolen höggs 1926 av Albin Helldén i Hällbybrunn.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Korfönstren är tillverkade av Neumann och Vogel i Stocholm. Den vänstra föreställer lärjungen Petrus.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Det mittersta motivet är Kristus.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Den högra föreställer aposteln Paulus.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Altarduken har dessa två motiv.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Dopfunt i kolmårdsmarmor från 1902.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Bänkinredningen ritades av Carl Oskar Möller och är oförändrad.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan