Karlstads domkyrka

Från senare delen av 1200-talet fanns en träkyrka på Tingvallaön som brann ner 1616. (Tingvalla blev stad 1584 under namnet Karlstad, efter hertig Karl, senare kung Karl IX). En ny kyrka uppfördes på samma plats vid Klarälvens strand, invigd 1629. Under drottning Kristinas regenttid upphöjdes kyrkan till domkyrka 1647. Kyrkan brann 1719. Den nya domkyrkan kom då att byggas på den gamla tingsplatsen Lagberget. 1730 invigdes den ännu inte helt färdiga domkyrkan. Kyrktornet murades 1737. Under Gustaf III regeringstid fick kyrkan det nyklassicistiska utseende som den fortfarande har (1790-talet).


Karlstads domkyrka
Vykort i min samlng

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Centralaltare i Gotlandskalksten
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Högaltaret - korset av bildhuggare Jean Baptist Masreliez. De två flankerande änglarna (Tron och Andakten) av Johan Tobias Sergel.
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Biskopsbänken från 1795
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Predikstolen från 1792-95
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Sven Elfdalius var domkyrkans förste superintendent
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Återbesök i domkyrkan 2 juli 2016
Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016

Foto Lars Johnson - 2 juli 2016


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan