Karlanda kyrka

Kyrkan är byggd 1776-78 och ersatte då en tidigare träkyrka byggd 1480. Den gamla kyrkan revs 1777 och en del bräder användes vid byggandet av den efterföljande kyrkan. Hör till Holmedal-Karlanda församling i Karlstads stift.


Karlanda kyrka
Foto Knut Ragnar Holme - 2002


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan