Uppdrag med Karl på 80-talet - del 2

av Bengt-Olof Lindgren

Ett arbetspass ihop med ”KARL” på 80 talet

Söndagen vid Sweden kaj i Kiel, var nog ett av de avgörande stegen i mitt liv. Styrman hade läst Sjölagen. Den meddelade att: Om så skulle vara, att medlem av besättning begärde, skulle Befälhavaren läsa ur dagens evangelium (text ur bibeln). Önskemålet var att Befälhavaren läste för besättningen. Vilket var mest på skämt just i detta ögonblick från min sida sett? Visst fram med bibeln så läser jag. Kommer inte idag ihåg texten och vilket tillfälle i bibeln det var, men jag läste texten. För sex stycken besättningsmän som satt som ljus. Det blev tyst i salongen. Och när vi alla satt oss till bords i mässen så var språket ganska rent från svordomar eller åkallande av andra väsen. Sjömansspråket var liksom nytt, samma mening samma anda men ett renare uttryck. - Jag hade låt Oss säga vid tillfällen 15 år tidigare förstått att det fanns någon som måste/ville vara med och styra.

Ett av Borelinjens fartyg, om det nu var nian eller elvan låter ja vara osagt . Var i sjönöd i Norra Östersjön (Gotska sjön). Var på väg att sjunka meddelades från Tingstäde Radio. Det var bogserbåten ”Pilen” som blev utlarmad den gången.” Pilen” var inte avsedd för sådana uppdrag. Det var NO - lig storm. Vi hade kanske kommit i halva viken en resa på kanske två sjömil . Innan ”Pilen” själv fick problem. Men nu var det någon som såg till att vi inte fick igång motorn. Allt var i sin ordning men motorn var helt låst. Inget fel på det elektriska inga andra synliga fel, men motorn gick ej att rubba. Fyra timmar sedan sjönk Bore. Vid förnyat startförsök, så startade motorn som en unghingst.

Vi hade nu legat vid kaj i 48 timmar. Trodde vid ett tillfälle att kontoret i Göteborg hade glömt bort oss. Men tro nu inte att så var fallet. Kiel Radio anropar för radiosamtal tll ”KARL”. Vilket resulterade i ordern: att gå över till andra stranden av Sweden kaj till kranen ”MAGNUS 7 ” lasta 800 meter bogserkabel, som skall upp till Göteborg vilket innebär att även ”KARL” skall upp till Göteborg för order. Det låter enkelt men så var nu inte fallet. Alla inblandade trodde sig veta att kabeln var upprullad på en trumma. Det visade sig att kabeln låg i ett flertal slingor på däcket, på ”MAGNUS 7 ” (som var av en av våra kranar). Men Båsen tyckte sig inte se några problem med detta. Orden var från kontoret var ta hem kabeln. Vi kvajlade (rullade) upp med capstans (stående winsch) hjälp på ”KARLS” akterdäck. Säkrade och gav Oss upp i första slussen i själva Kielkanalen. Någon hade nämligen lärt Cheifen att är man i Kiel, skall man också bunkra upp fullt. Dieseloljan kostade på den tiden 9 öre litern i Kiel, mot 13 öre hemma i Stockholm. Och Vi hade ju på denna resa bränt en del olja.

Lotsen tog oss ut från Kiel sen gick det undan upp genom Stora Bält. Tidigare hade farten legat på 3 knop under tre veckors tid, var nu uppe på 13-14,5 knop Vi hade medströms och medvind. Vi var stora nu, ”KARL” hade tagit hem en löpande räkning bogsering samtidigt som ”KARL” under ett stopp på grund av dåligt väder (ankring av haveristen Oskarshamn), tagit hem en ”No Q- No Pay” -bärgning enligt försäkringsföreningens Londonkontor. Ingen bärgning ingen betalning. Bärgning bra betalning, betydde detta. Vilket gav en del pengar till företaget som vi representerade. Procent på det bärgade värdet och under vilken situation händelsen utspelades sig.

Ersättningen till ”Isbjörn” blev i detta sammanhang försumbar kan jag tänka. Styrman fick i uppdrag att beställa Lots vid Vinga för resa in till Tångudden. Huvudhamn för Röda Bolaget. Lotsen som kom ombord såg ju lite undrande ut. ”KARL” tar lots som har varit i Göteborg i så många år. Men efter upplysning att det var Stockholmare ombord så log Lotsen.

Anlände så Göteborg. Kjell S. kom ombord. Han var sedan en tid tillbaka chef för oss i Röda bolaget. Han hade varit ombord på haveristen utanför Slite och tecknat avtal om bärgningen och bogseringen. Han kunde inte förstå hur vi kunde motstå den press som vi hade haft på oss från ett flertal håll. Från Assuransen, från Rederiet och trafikledningen i Göteborg. Från ”KARL” hade information från Skepparen kommit två gånger per dygn. Dels klockan 06.00 och dels klockan 18.00. Från bryggan kom svaret till kustradiostationerna som sökte befälhavaren, att: ”Vi är upptagna med arbete Skepparen sover och får Ej väckas. Skall meddela att ni sökt honom.” Svaret från oss i besättning var ganska enkelt tyckte vi gemensamt. Vi hade ett uppdrag , vilket vi tyckte att vi utfört till fullo. Skeppsdagboken var förd till 100 procent, skulle även klara av en rättegång om så behövdes. Efter några timmar kom samma person åter, han hade fått telex från assuransen, som efter samtal med haveristens rederi och befälhavare, bara kunde konstatera att jobbet var sjömansmässigt utfört. Assuransen förväntade sig faktura enligt överenskommelse.

Halva besättningen fick lämna ”KARL” och tog tåget till Stockholm. De skulle till ”AXEL” för jobb i hamnen (Stockholm). Vi var nu framme vid tisdag kväll. Vår ordinarie hemmahamn var ju Nynäshamn. Men här satt vi fyra medlemmar av ordinarie besättning vid Tångudden Göteborg. Det fanns ett fyrtiotal kanske femtio bogserbåtar runt oss i alla storlekar. Osäkerheten från vår besättnings sida var stor. ”Ni måste hala ut till ”Karls” plats för Ni ligger i vägen”! Jaha och vad är ”KARLS” plats? Du har ju för fan hämtat ”KARL” tidigare och vad låg den då? I femte hålet utifrån vågbrytaren räknat. Ja lägg honom där då! Vi i besättning spekulerade, kanske får vi lämna tillbaka ”Kalle” nu. Ja besked kommer i morgon skall ni se. Klockan hade blivit en del av kvällen, kanske tjugotvå, tjugotre. Det dundrar (klampar) på däcket, in kommer en liten kille i 30/35årsåldern, skäggig som bara den. Hej, jag heter Rolf, jag skall vara styrman här ombord. Jag är skeppare på” Gösta” annars. Men nu när Vi behöver ”Karl” här uppe så tycker ledningen att detta är en bra lösning då jag är insatt i Västkusten och Göteborg och jobben här. Det har blivit en ny dag onsdag, när jag blir uppkallad till kontoret. ”Eftersom Rolf har kommit ombord” - så har vi en som seglat i maskin på ”KARL” tidigare, Er avlösningsperiod är snart är slut så ni får med full lön åka hem, och komma tillbaka till Götet med full besättning minus styrman som kommer att bli Rolf som Ni har ombord nu. Ni skall upp till Strömstad på uppdrag. Det är vad vi nämner nu. Troligen blir det en sväng på upp mot tre fyra veckor men vi får ta kostnaderna om det så behövs. Hälsa ut till grabbarna att detta gjorde Ni bra.
Text: Bengt-Olof Lindgren - skeppare ombord


Tillbaka till Karl
Tillbaka till uppdrag
Tillbaka till startsidan