Kongelig Norsk Marine

M314 ALTA byggdes 1953 vid Hodgeson Brothers, Maine, USA, i trä och andra icke metalliska material. 44 x 8,5 x 2,6 m. 384 depl.ton. 2 x General Motors 880 hkr vardera. 13,5 knop. 40 mans besättning. 2 x 20 mm Oerlikon. Minsvepare som tjänstgjorde i US Navy 1953, den belgiska marinen 1954-1966, i den norska marinen 1966-1996 då ALTA blev museifartyg hos Försvarsmuseet.


KNM Alta med f.d. räddningsbåten FREDRIKSTAD, numera husbåt, i Fredrikstad 2005
Foto: Knut Ragnar Holme

KNM Alta vid Moss - 5 juni 2010
Foto: Knut Ragnar Holme


Tillbaka till militärt