Ångfregatten Jylland


Byggd 1860-1862 i ek
95 x 13,11 x 6 m.
Segelarea 2097 kvm, med ledsegel ytterligare 1000 kvm.
Maskin: Ångmaskin på 400 hk

Riggad som en fregatt men även försedd med ångmaskin. I kriget mot Preussen 1864 skjöt JYLLAND den Preussisk-Österrikaiska flottans flaggskepp i brand, vilket tvingade fienden att retirera. Såldes 1908 för upphuggning men räddades av några privatpersoner. Renoverades i olika omgångar, bl a på 1930-talet, men förföll efter några år ånyo. På 1980-talet renoverades hon igen. Återfinns numera i Ebeltoft, Danmark. Den ursprungliga ångmaskinen finns ej kvar, den togs ur när JYLLAND klassades ner till logementsfartyg, men tankar finns på att bygga en replik och återinstallera maskin.
Fakta: Håkan Löfgren, Axels Fartygshistoria


JYLLAND i Ebeltoft - 24 maj 2012
KKopparförhydrat skrov
Foto: Lars Lundell

Propellern kunde fällas upp under segling
Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

Skorstenen och propellern är det enda som skvallrar om att det har funnits en ångmaskin ombord. Planer finns på att bygga en replik av den tidigare skrotade ångmaskinen, med den skillnaden att den nya maskinen kommer att stå på landbacken för bättre tillgänglighet.
Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

JYLLAND i Ebeltoft - 3 september 2012
Foto: Håkan Löfgren

Foto: Håkan Löfgren


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan