Julita kyrka

1100-talet, ombyggd vid ett flertal tillfällen. Första gången troligen på 1300-talet då den romanska kyrkan byggdes till. De dekorerade tegelvalven tillkom ca. 1600. Runt 1690 uppfördes "Gimmerstakyrkan", utbyggnaden söder om koret. 1723 breddades kyrkan.


Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Ingången till kyrkogården skänktes av löjtnant Artur Bäckström på Julita gård år 1914.
Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Tavla av Julita kyrka som hänger på Julita gård.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Julita kyrka - 4 juli 2018
Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Altartavlan med ram skänktes av herrskapet von Ungern-Stenberg år 1763.
Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Glasmålningarna sattes in 1905
Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Målningarna i taket tillkom troligtvis runt år 1600, utförda av okänd mästare.
Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Predilstol från 1730-talet
Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Bänkinredningen tillkom 1906 då man tog bort 1730-talets slutna bänkkvarter.
Foto Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto Lars Johnson - 4 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan