Julita kloster

Klostret anlades i Julita på 1180-talet av cistercienserorden. Under 1200-talet byggs klostret upp och under nästa århundrade infaller storhetstiden med stora donationer och ett gott rykte. Likaså under större delen av 1400-talet är allting bra. Man tilldelas privilegier av påven i Rom. Det anses lika gott att besöka klosterkyrkan i Julita som att besöka den heliga graven i Jerusalem eller att besöka Rom. Runt sekelskiftet 1400/1500 minskar cistensienserordens betydels till förmån för fransiskaner- och dominikanerordnarna som finns i städerna. När så Gustav Vasa kommer till makten är slutet nära. 1527 dras klostrets egendomar in till kronan och 1535 skänker Gustav Vasa bort mässkläderna.


På kartan ser man hur klostret låg i förhållande till nuvarande bebyggelse.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Rekonstruktion av klostret.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Abbotshuset. Nedervåningen härstammar från 1200-talet, övervåningen från 1700-talet. Nedervåningen kan vara rester av Abbotens bostad.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Julita gårds södra flygel är från 1400-talet ända upp till takfoten. Målningen kring dörren är från 1600-talet. Detta hus var en del av lekbrödernas länga i klostret.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Gravsten över munken Thomas Laurencii, död 1518. Den har vid en senare tidpunkt murats in i väggen.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Denna runsten låg som tröskelsten i klosterkyrkan.
Foto Lars Johnson - 18 augusti 2012

Julita munken Öljar, skulpterad 1982 av Lennart Gustavsson, skänkt av Berit och Lennart Karlsson
Foto Lars Johnson - 18 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan