Julita gårds kyrka

Kyrkan invigdes 1932 och hör ihop med det Skansenmuseum som Arthur Bäckström lät uppföra vid Julita gård. Hela området fick Nordiska museet genom arv när Bäckström dog 1941.


Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016

Artur Bäckström
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan