Jacobstads Wapen


Byggd 1988-1994 i Jakobstads gamla hamn utifrån de äldsta bevarade skeppsritningarna i Finland, nämligen Fredrik Henrik af Chapmans från 1755.
JACOBSTADS WAPEN är galeasriggad men är även utrustad med moderna maskiner och säkerhetsutrustning.


JACOBSTADS WAPEN på väg in till Furuögrund 11 juni 1999
Jacobstads Wapen
Foto: Lennart Hedlund

Jacobstads Wapen
Foto: Lennart Hedlund

Jacobstads Wapen
Foto: Lennart Hedlund

Jacobstads Wapen
Foto: Lennart Hedlund


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan