Ivar Blå

Oregistrerad
Byggd 1889 vid C. J. F. Ljunggrens Mek. Verkstad AB, Christianstad NB 901 (Klink av stål och järn)
56,3 x 12,20 x 6,5 df - 28,20/11,63 (TL)
16,58 x 3,90 x 2,20 m - 33,55 / u.10 (SV 1915)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 16 nom/50 Ihk

Byggdes för Dampskibselskabet, Vordingborg (DK) som passagerarbåten VORDINGBORG. Såld 1893 till Alfred Christensen & Co., København och ombyggd till bogserbåt. Såld 1894 till Partrederi, København: -A/S Det Forenede Bugserselskab, København, Rederiet Foreningen, København. Köptes till Sverige 1895 för 11 000:- av ägare i Linköping och döptes om till ROXEN, men enligt uppgift skulle hon 1898 ha köpts av disponent Parelius, Säfvenäs? Namnet ändrades 1907 till IVAR BLÅ då Ångfartygs AB Enköping-Mälaröarna i Enköping köpte henne, men de sålde båten för 11 000 kr den 25 april 1915 till Carl J Haglund, Söderhamn som lät bygga om till bogserbåt och hon fick då namnet FREJ, vilket aldrig registrerades och föranledde en vass brevväxling med Sjöfartsverket. Såldes till K.G. Andersson, Norrköping i mitten av 1920-talet och fanns där under namnet NEPTUN till 1954 då hon skrotades. Avfördes 1957.
Text Bengt Westin och Torben Larsen


IVAR BLÅ
Foto Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan