Hyltinge kyrka

Hyltinge kyrka byggdes på 1300-talet. Möjligen ersatte den då en äldre träkyrka, eftersom dopfunten i kyrkan är från 1100-talet.n


Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan