Husby-Oppunda kyrka

Troligen tidigt 1300-tal. Ett vapenhus tillkom i sydväst under 1400-talet. Det Rosenhanska gravkoret, också på södra sidan tillkom 1665. Utökades till dubbel storlek 1724. Vapenhuset revs på 1790-talet. Sakristian fanns fedan på 1300-talet, men blev ordentligt ombyggt 1702. 1796-98 revs östväggen och en tresidig korvägg uppfördes. Även den västra väggen revs och ett vapenhus tillkom. Tanken var att även ett torn skulle byggas i väst, men det blev aldrig så.


Husby-Oppunda kyrka
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Läktaren byggd 1798 var inte den första i kyrkorummet. Redan 1749 hade kyrkan en orgel. Ny orgel fick man 1853 då även nuvarande orgelfasad tillkom.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Molnstod över Husby-Oppunda, målning av Ove Pihl
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Bänkarna är från 1899, färgsättningen från 1958.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Predikstolen är från 1744
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Altartavlan är målad av Per Hörberg 1799.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Det Rosenhanska gravkoret är fyllt av släktens gravminnen.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Dopfunt i gotländsk kalksten från 1200-talet, kanske ämnad för en stor stadskyrka. St. Nicolai i Nyköping t ex är från 1260-talet. Foten är av annat datum.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan