Hoppet av Saltvik/Spithamn


Byggdes 1925-26 i Spithamn (i nuvarande Nuckö kommun i västra Estland). Byggmästare var Mathias Schönberg.
20 x 6,10 x 2,3 m.
"Ålandsriggad" - slättoppad galeas med ca 280 kvm segelyta.
Kända motorer: Ellwe 70 hkr ersatt av en Scania. Numera ersatt av en Volvo Penta på 180 hkr,

Fartyget såldes efter sin första resa, som gick till Stockholm. Köparna var finländska, och i finska farvatten seglade sedan HOPPET ända tills hon togs ur fraktfart och såldes som fritidsbåt i Sverige 1965. Detta skall vara det enda återstående fartyg byggt i Spithamn.
HOPPET köptes 1982 av Leif Westberg när hon låg vid Strandvägen och så här berättar hans dotter Nanna Hellberg:

Under dessa 18 år genomgick Hoppet en omfattande restaurering åter till bruksskick på Beckholmen i Stockholm, med bibehållna originaldetaljer som ratt, ankarspel och lanternor. ”Ambitionen har hela tiden varit att återställa Hoppet till så nära ursprungsskick som möjligt med hänsyn till våra plånböcker, muskelfästen och myndigheternas krav. Vi börjar nu se slutet av restaureringsfasen som kunde göras meningsfull genom tillgången till Beckholmsdockan. Under åren 1996 – 1999 seglade Hoppet bland annat till Gotland, Åland, Tallin och Spithamn i Estland –sistnämnda resa kallades ”Back to the roots” och dokumenterades i loggbok samt i Segelfartygsföreningens tidning Fördevind.

I boken Segelfartygen lever berättar Leif Westberg:
Vid vårt första indockningstillfälle i okt. 1988 byttes akterskeppet, rodertrumma, spant och c:a 150 m bordläggning i 3 tum fur och lärk. Barlastgjutning bestående av två längsgående armerade balkar med en egenvikt av c:a 15 ton. Utdockning 2 maj -89. Hela däcket bytt inkl. däcksbalkar, samt skarndäck midskepps, ny lastrumssarg, skylight, kapp. Inombords ny byssa, badrum och salong samt nya kättingboxar. Undermasterna restes med ny riggwire. Åter i Beckholmsdockan hösten 1990, utdockning påföljande maj. Byte av 200 m bordläggning i vattenytan och 7 bordgångar upp runt fartyget, samt mellan- och topptimmer, c:a 40 st. i 6 tum lärk. Den gamla Ellwe-maskinen på 70 hkr byttes mot en bra, begagnad Scania. Vi kunde f.f.g. på åtta år lämna kaj för egen maskin! In i dockan igen hösten 1992 för utdockning till våren -93. Skänkt lärkträ på rot som vi fällt , sågat och torkat själva, men främst kulturbidrag från Kungafonden möjliggjorde denna etapp. Byte av resterande 140 m fribord i 3 tum lärk, spant, topptimmer, klystimmer, skarndäck c:a 12 m i stävarna, ny innerstäv. Byte av översta svinstocken och ombultning av hela kölpaketet till den HEB-balk, som fartyget nu står i. Ny 90 mm rostfri propelleraxel och en bättre begagnad propeller med rätt värden. Efter utdockning lades ny relingsöverliggare, ny brädgång. Våren 1994 gjorde vi nya undermaster eftersom de första vi satte upp tyvärr blev något för klena i topparna. ”Projektet förpiken” inledde arbetena på fartyget hösten -94. Stuvutrymmen, segelkojer. Nya rundhult, gafflar och bommar. Överraskande och glädjande nytt bidrag ur Kungafonden senhösten 1994. Mycket inredningsarbete under vintern. Under vintern 1995-96 blocktillverkning, riggdetaljer och segelsömnad för att kunna sätta segel kommande sommar.


I två böcker kan man läsa mer om Hoppet med delar av restaureringsarbetet, framför allt under åren 1988 – 96: "Segelfartygen lever" av Anders Djerf/Sveriges Segelfartygsförening och "Den sista skutan" av Sten Westerholm. Leif sålde båten under år 2000. Fartyget har sålts till Estland och renoverats där och skall nu vara åter i vattnet. Sedan 2011 hos träbåtsföreningen Vikan. Mer om detta finns att läsa här.

Fakta till stor del från Nanna Hellberg


HOPPET vid militärkajen på Vindalsö i Stockholms skärgård - 1970-talet
Hoppet
Foto: Hasse Ahnér (troligtvis) via Nanna Hellberg

HOPPET vid kajen på Skeppsholmen - 1994
Andra omgången stående rigg uppe.
Hoppet
Foto: Leif Westberg via Nanna Hellberg

HOPPET på Ålands hav - 1997
Hoppet
Foto: Mia Zootjes-Källberg via Nanna Hellberg

HOPPET på väg från ett skutmöte på Åland
Hoppet
Foto: Nanna Hellberg

HOPPET på Björkskär pryder omslaget till tidningen Kustbon - 1999
Hoppet
Foto: Marie-Louise Strandborg via Nanna Hellberg

HOPPET i Röders skärgård - 1999
Hoppet
Foto: Leif Westberg via Nanna Hellberg

HOPPET på Beckholmen - 20 augusti 2005
Hoppet
Foto: Lars Johnson

Hoppet
Foto: Lars Johnson

Hoppet
Foto: Lars Johnson

HOPPET transporteras ombord på pråmen BIRK för att bogseras till Värtahamnen där hon lastas ombord på SEA WIND för vidare transport över Östersjön - 25 november 2005
Hoppet
Foto: Lars Johnson

HOPPET i Haapsalu, Estland - 14 oktober 2012
Hoppet
Foto: Föreningen Vikan via Nanna Hellberg


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan