Helgarö kyrka

I långhusets västra parti finns rester av den ursprungliga 1100-talskyrkan. Enligt notering från 1233 var kyrkan helgad åt S:ta Maria. Kyrkan förlängdes åt öster under 1400-talet. Kyrkan förlängs ytterligare åt öster under 1600-talet, men drabbas även av en brand (1686) som förstör dess inre. Redan 1689 återinvigs kyrkan. Ett smalt torn tillkom på 1720-talet, detta var dock för klent för att bära klockorna. 1896 byggdes ett nytt torn, det nuvarande.


Helgarö kyrka
Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan