Håtuna kyrka

Troligen fanns här en kyrka av trä redan på 1000-talet. På dess plats byggdes sedan en kyrka i sten, varav några rester finns kvar i nordvästra hörnet av denna byggnad. Tidigare hade kyrkan torn med en hög spira, kanske den högsta i Sverige, men spiran blåste ner omkring 1700 i en storm. 100 år senare revs tornet.


Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Medeltida kalkmålningar. Dessa från 1400-talet utförda av de s.k. Tierpsgruppen
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Predikstolen tillkom på 1870-talet. Figurerna kommer från ett tidigare medeltida altarskåp.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Dopfunten består av två olika stycken. Cuppan i rödaktig marmorliknande kalksten är från 1200-talets andra hälft medan foten i sandsten är romansk, från ca. 1200.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Triumfkrucifixet är från 1325-50.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Altaruppsatsen skänkt till kyrkan straxt före 1674 av Johan von Streitbach, Skälsta
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Orgelfasaden är från 1821. Orgeln är byggd 1925 och renoverad 1940.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Rester av en ännu tidigare kalkmålning, från 1300-talets första hälft.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

1400-talsmålningar
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

S. Apollonia med (tandläkar)tång
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Nummertavlan skänkt av greve Reinhold von Essen, Signhildsberg 1939.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015


Tillbaka till kyrkor i Uppland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan