Häringe kapell

Byggdes om till kapell 1929, efter att tidigare varit skogvaktarboställe på Häringe fideikommiss. Detta utfördes efter ritningar av arkitekt Ove Leijonhufvud. Samma år stod även klockstapeln, belägen på en skogig kulle bakom kapellet, färdig.


Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan