Härdig

SGQY – 9610
Byggd 1955 vid Öresundsvarvet AB, Landskrona NB 146 (Stål)
22,21 x 6,23 x 3,00 m - 91 / 0 (SS 1969)
Maskin: Atlas Diesel SA 7 på 665 Ehk

Levererades den 16 juni 1956 till Hälsingborgs Hamnstyrelse, Hälsingborg som HÄRDIG. Köptes 1976 av Sölveborgs Kommun, Sölvesborg för 800.000 kr och döptes om till HAFNIA, men övertogs 1990 av Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Sölvesborg. Såldes 29/5 2008 till Firma Tikander-Marin (Nils Tikander) i Pernå, Finland. Nytt namn IGOR. Såldes till Rådmansö Rederi AB 5/9 2011. Namnet fortfarande IGOR och registrerad i Finland men är stationerad i Norrtälje.
Text: Bengt Westin, kompl. Christer Skiöld, John Eriksson


HÄRDIG 24/4 1964
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

IGOR 6/11 2008 i Lovisa, Finland
Foto: Folke Österman

Foto: Folke Österman

Foto: Folke Österman

IGOR i Lovisa - 3 augusti 2011
Foto: Folke Österman

Foto: Folke Österman

Foto: Folke Österman

IGOR i Norrtälje - 13 maj 2012
Foto: Nils-Henrik Krokstedt

Foto: Nils-Henrik Krokstedt


Tillbaka till Helsingborgs Bogser Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan