Hamnskär och Hamnviken

Det största fiskeläget i socknen var Hamnviken. Utom ortens fiskare kom även många Pitebor för att fiska strömming (ön ägdes av Piteå stad). 1886 t.ex., roddes 16 båtar ut på fiske därifrån. Då var viken öppen mot havet, nu är det utloppet bara en liten bäck som bara abborrarna ryms i.

Romelsölotsarna. Det var oftast fiskare som var lotsar, vilka var omnämnda 1820 och då i Hamnviken. De flyttade ut på Hamnskär 1852 då också lotsstugan byggdes. Mer om lotsarna finns på sidan om Romelsölotsarna.


Ritning av platser där Kronolotsarna hade tilldelade tomter längst in i Hamnviken 1855, (viken kallades både Kilfjärden och Kylfjärden före den blev Hamnviken). Dessa tomter blev nog aldrig utnyttjade av Kronlotsarna.
Foto Lennart Hedlund

Sjökort från Lotsarnas sjörulla 1918 för utsättning av farledsprickar, visar avstånd mellan Hamnskär och Hamnviken.
Foto Lennart Hedlund

Hamnvikens fiskeläge på Romelsön, Nymans och Öhlunds stugor
Foto Lennart Hedlunds saml

Hamnvikens fiskeläge
Foto Lennart Hedlunds saml

Hamnvikens fiskeläge
Foto Lennart Hedlunds saml

Släktträff i Hamnviken - 1923
Foto Viktor Degerman i Lennart Hedlunds saml

Namn på ovanstående foto
Foto Lennart Hedlunds saml

Hamnviken
Fiskaren Johan Anton Nyman, dottern Anna, okänd flicka, John Berglund med hustrun Elvira.
Framför Nymans fiskarbod och båtlänning i Hamnviken.
Foto Lennart Hedlunds saml

Hamnviken, lekströmmingfiske. Andre Berglund med fästmön Syster Östlund
Foto Lennart Hedlunds saml

Hamnviken
Foto Lennart Hedlunds saml

Hamnviken - 1989
Foto Lennart Hedlund

Nymans getfuse´
Foto Lennart Hedlund

Hamnviken, rester av gistvallen
Foto Lennart Hedlund

Hamnviken 1991, med ekan Esmeralda (som funnits där så länge Lennart minns, den är även under 2000-talet uppmätt och byggt nya kopior av).
Foto Lennart Hedlund

Hamnviken - 1991
Foto Lennart Hedlund

Hamnviken - 1992
Foto Lennart Hedlund

Foto Lennart Hedlund

Foto Lennart Hedlund

Okända personer på Hamnskär - 18 augusti 1915
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Okända personer på Hamnskär - 24 juni 1918
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Hamnskär en vacker sommardag - 6 september 2016
Foto Lennart Hedlund


Tillbaka till Furuögrundssidan
Tillbaka till startsidan