Hammershus


Byggd 1936 vid Burmeister & Wain, Köpenhamn (n.b. 622)
80,04 x 12,59 x 4,60 m. 1726/985 br/n ton
Maskin: en 6-cyl B&W 2SA diesel på 2 250 hkr. 15 knop.

Levererades 1936 till De 66 Båderne af Bornholm, Rönne, Danmark, som HAMMERSHUS. Beslagtagen av tyska marinen 1944 för att användas som moderfartyg till u-båtar. Heter BUEA i tysk tjänst. Övertas av de allierade 1945 och används som trupptransportfartyg. Återlämnas till de ursprungliga ägarna, samt renoveras 1946. Går mellan Köpenhamn och Rönne. Ånyo ombyggd 1958. Såld till danska marinen 1963 ombyggd till u-båtsmoderfartyg (igen) och döpt till HENRIK GERNER (A 542). Efter 10 års tjänst, utrangerad och upphuggen året därpå (1976).
Fakta: www.faktaomfartyg.se


HAMMERSHUS i Ystad på vykort postgånget 1959
Vykort i Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till övriga fartyg
Tillbaka till startsidan