Hammarö kyrka

En stavkyrka fanns här på 1200-talet. På 1300-talet byggdes en ny större träkyrka. 1717 förlängs kyrkan. 1747-1748 tillkommer korsarmarna.


Hammarö kyrka - 4 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Klockstapeln uppfördes 1722. Till en början var den öppen men kläddes in 1811. Redan 1680 omnämns en tidigare klockstapel.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Orgel från 1971
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Glasmålningar utförda efter kartonger av konstnären Gunnar Torham år 1934.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Krucifix från 1300-talet med en del nytillverkade delar 1934.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Altaruppsatsen av Isac Schullerström 1748.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Brudbänk från 1600-talet. Brädan som står lutad är en stavkyrkoplanka från 1200-talet. På golvet ligger en Liljesten från 1100-talet.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

På väggen anar man väggmålningarna från 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Brudkrona från 1600-talet. Enligt traditionen skänkt till kyrkan av drottning Kristina 1651. På 1700-talet åkte ett brudpar över isen, som brast. Prudparet och kronan sjönk till botten. En fiskare råkade få upp kronan ett antal år senare och den kunde återlämnas.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Lutherros tillverkad 2017.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Dopfunten i täljsten är från 1200-talet.
Ovanför sitter ett Mariaaltarskåp från 1500-talet. På dörrarna är Moses med lagens tavlor och på den andra Aron (hans bror) klädd som en judisk präst.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Predikstolen skuren i trä 1934.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Hammarös pilgrimstapet broderades 1995-1997.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Pilgrimskapellet
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Mariakapellet - byggdes 1972, renoverades 2002.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan