Hammarby kyrka

Ursprungligen byggd på 1100-talet. Förlängdes på 1300-talet.
Källa: Svenska kyrkan


Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Ingen verkar använda den här vägen till kyrkan längre.
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Denna kalkhäll är ett sidstycke till en gravkista från mitten av 1000-talet. Den återfanns vid 1954 års restaurering. Låg då som tröskelsten mellan sakristian och kyrkan.
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Altaret med en medeltida kalkstensskiva och den nytillverkade altartavlan.
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Det ursprungliga altarskåpet från 1470-talet skänktes 1867 till Statens historiska museum i Stockholm. Detta är en kopia av det skåpets mittparti, utfört 1936 av bildhuggaren Albin Helldén i Hällbybrunn.
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Predikstolen tillverkad 1612 är en av landskapets äldsta.
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Dörren till sakristian. Här återfanns den kalksten som nu står uppställd mot norra väggen till sakristian.
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Bänkinredningen är från 1954..
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

..så även altarskranket.
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Triumfkrucifixet däremot är från 1300-talet
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Dopfunten är från 1100-talet.
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Madonnaskulptur utförd av Erik Norén 1966.
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Orgelpiporna på väggen
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017

Medeltida invigningskors
Foto Lars Johnson - 14 juli 2017


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan