Halla kyrka

Ursprungligen byggd på 1100-talet med långhus och kor med en absid. Absiden revs på 1300-talet och ersattes med en mur, vars lilla fönster fortfarande finns bakom altartavlan. På 1400-talet startade bygget av ett torn, vilket aldrig blev färdigt. Vid samma tid byggdes nog vapenhus och sakristia. Sakristian åt öster där absiden funnits. Vapenhuset revs 1795.


Halla kyrka
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Halla kyrka sjätte söndagen efter trefaldighet - 3 juli 2016
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Valven i kyrkan är från tiden efter 1504.
Målningarna från 1500- eller 1600-talet. Eventuellt utfört av Habbor, som 1605 fick avlöning för att ha målat kyrkan på alla sidhor.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Sammanlagt har alla tolv apostlarna funnits avbildade. Några har troligtvis försvunnit när triumfbågen mellan kor och långhuset vidgades.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Altartavlan kostade 380 daler när den färdigställdes 1705.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Bakom altartavlan finns spår av ett tidigare korfönster.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Till vänster ses ett av de fyra återstående, medeltida, invigningskorsen. Ursprungligen fanns det tolv stycken.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Långhusets valv har gubbfigurer som har målats under förra hälften av 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

1696 vitlimmades kyrkan ut- och invändigt. 1945 togs målningarna fram igen när kyrkan renoverades.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Denna och nästa figur är det ingen som vet vem det föreställer. En trolig tolkning är att det är en okänd konstnär som behagar skämta.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Predikstolen byggdes för Björkviks kyrka och köptes till Halla 1695.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Dopfunten från 1955
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Bänkarna från 1945
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Orgeln är pneumatisk
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Utsikt från angränsande TC
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan