Hagalunds kyrka

Kyrkan invigdes 1906. Arkitekt var Sigge Cronstedt. Större renoveringar skedde 1937 och 1965. Kyrkan är orienterad i nord-syd, med koret åt norr.


Hagalunds kyrka
Vykort postgånget 1911 i min saml.

Hagalunds kyrka
Vykort i min saml.

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Textil utsmyckning av Ulf Axén, liksom dopfunten.
Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Altarrelief av Carl Eldh
Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Altaret är från 1965
Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015

Foto Lars Johnson - 14 juni 2015


Tillbaka till kyrkor i Uppland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan