Hagabergs kapell

Byggt som gårdskapell på Wartofta gård, söder om Falköping 1894. Flyttades 1914 till Hagabergs i Södertälje, som kapell för Svenska Bibelskolan (idag Hagabergs folkhögskola). Används sedan 1975 som distriktskyrka inom Östertälje församling, i samarbete med EFS. 150 sittplatser.


Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Altarapplikation av konstnärinnan Barbro Strömgren, Lidingö. "Jubla, ni himlar och fröjda dig, du jord"
Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015

Manuell ringning i klockstapeln
Foto Lars Johnson - 16 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan