HSCS 30/35

1-cylindrig 2-takts tändkulemotor för drift med motorbrännolja. Tillverkare: Hofherr-Schrántz-Clayton-Shuttleworth, Budapest. Generalagent: AB Dieseltraktor, Stockholm. Provad av Statens Maskinprovningar 1948, (med provningsnummer 860). Cylinderdiameter; 190,3 mm. Slaglängd; 248,0 mm. Cylindervolym; 7,05 liter. Kompressionsförhållande; 5,5:1. Normalt varvtal; 760 r/m. Effekt; 33,4 hk vid 730 r/m. Växellåda med fyra hastigheter framåt och två back. Högsta hastighet; 8,5 km/h. Vikt, standard; 2670 kg.
Text: Håkan Larsson


I början av 1980-talet hade jag en arbetskamrat som genom arv blev delägare i en gammal traktor, som ägarna själva trodde var en tysk Lanz. I samband med det förestående arvskiftet blev jag tillfrågad om jag ville titta på traktorn och hjälpa ägarfamiljen att åldersbestämma maskinen. Jag tog med mig den Lanz-litteratur som jag hade till hands och for ut till platsen där traktorn fanns. Traktorn hade används stationärt i flera decennier som drivkälla vid ett litet sågverk ute i glesbygden. När jag kom fram och började examinera objektet, stämde inte en siffra med min litteratur. – Och inte en bokstav heller, för den delen. Diagonalt över den helgjutna fronten stod nämligen beteckningen R 30/35, och på ett annat ställe fanns bokstäverna HSCS ingjutna i relief. – Då kom jag ihåg att de där initialerna har jag sett tidigare, fast i en annan bok som jag förstås inte hade med mig just då. Väl hemkommen började jag studera andra källor till kunskap, och se där, jag hittade en traktor som faktiskt hette HSCS, R 30/35.
Tydligen var den ungerska traktorn ett licensbygge, eller kanske rent av ett plagiat, av den tyska Lanz-traktorn. De traktorer som importerades till Sverige efter andra världskriget uppvisade många typiska drag av tysk 1930-talsteknik- och design. Den nordvärmländska HSCS-traktorn köptes sedermera av en traktorskrotare på orten, som valde att spara den som kuriosa. Efter en tid fick han igång tändkulemotorn, med hjälp av en ortsbo som hade lång erfarenhet av Seffle- båtmotorer. Under de kommande åren förevisade traktorägaren sitt smått unika, men orenoverade, objekt på diverse motorshower, där traktorn stod i timtals och dunkade på tomgång. Något år senare sålde han traktorn vidare till ett traktormuseum i södra Sverige, och man får förmoda att traktorn är ett sevärt museiföremål idag.
Foto och bildtext: Håkan Larsson


Tillbaka till traktorer