Gryts kyrka

Tornet och delar av långhuset är från 1100-talet. Kyrkan förlängdes på 1200-talet. Södra korsarmen tillkom på 1770-talet.


Gryts kyrka
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Denna runsten låg tidigare som tröskelsten till vapenhuset.
Inskriptionen är från 1000-talet:
FRÖBJÖRN OCH GUDRUN DE RESTE STENEN EFTER ROMUND. SIN RASKE SON. HÄR TILL MINNESMÄRKE. (HAN VAR) RODGERS BRODER. GUD HJÄLPE HANS ANDE. ÖPIR HÖGG RUNORNA.
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Gryts kyrka första söndagen efter trefaldighet - 29 maj 2016
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

På vardera sidan om den västra porten är två par medeltida ljusstavar.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Kollektskål snidad ur en stor vril från en björk som växte vid Rösund, ett tidigare kaplansboställe i Gryt.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Dopfunt utförd av István Varga 1982. Symbolerna är ängeln för Matteus, lejonet för Markus, oxen för Lukas och örnen för Johannes.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Predikstolen från 1734 är utförd av bildhuggare Gabriel Beutin, Stockholm. Flyttades från sydmuren 1938 till nuvarande plats när nykyrkan byggdes.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

I korvalvet har dessa renäsansmålningar tagits fram vid 1938 års renoverng.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Altarfönster från 1921
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Altarkrucifix från 1912, troligen tillverkat i Oberammergau.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Oljemålning föreställande Jesus vid Betsaida, skänkt av Ersta diakonissanstalt barnhem Stjärnvik, när det upphörde 1950.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

"Pietā" av Lenny Clarhäll
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Postumt porträtt av Gustav II Adolf, utförd av översten och generalkvartermästaren Georg Krail von Bemberg på Ökna (Herrökna) gård i Gryt.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Huvudbanér för ätten Bagghuvud.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

"Kung David som körledare" - 1600-talsmålning som tidigare ingått i drottning Christinas samlingar.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Även denna kopia av Paul Peter Rubens (d 1640) målning som föreställer "drottning Tomyris låter doppa perserkungen Cyrus avhuggna huvud i blod". Även den ur drottning Christinas samlingar.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan