Grava kyrka

Dagens kyrka har sitt ursprung i en liten stenkyrka som omnämns 1635. Den har byggts ut under de tio följande åren samt även fått sakristia och torn. 1685 tillkom den södra korsarmen och på 1760-talet den norra korsarmen. Tornet byggdes på sex meter 1862.


Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan