Gräsmarks kyrka

Den första kyrkan var av trä och låg straxt öster om nuvarande kyrkan vid Lillsjön. Den invigdes på juldagen 1663. Med den finska invandringen till trakten och kyrkans försämrade tillstånd, gjorde att man behövde en ny, större kyrka.
Omkring 1730 påbörjades bygget och 1738, på Mickelsmäss, invigdes den. Tornet uppfördes 1739 och sakristian 1762.


Gräsmarks kyrka
Vykort i min samling

Gräsmarks kyrka - 1 augusti 2018
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

I samband med renoveringen 1975 togs den gamla dekoreringen med röd tegel fram igen.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

I vapenhuset förvaras några äldre smideskors som tidigare stod på kyrkogården.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Predikstolen kommer från den föregående kyrkan. Baldakinen gjordes 1746 av schatullmästaren Wilhelmi och 1759 har Isak Schullström smyckat den.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Altaruppsatsen från 1753, utförd av Isak Schullström.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Kopia av första kyrkans altarskåp. Originalet finns hos Historiska Museet/Värmlands museum. Den omålade kopian är utförd av den bulgariske träsnidaren Iordan B Jordanov.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Korfönstren är ritade av Tor Hörlin och tillkom 1927.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Takmålningarna tillkom 1770, trots protester från prosten i Sunne och församlingens egen präst. Konstnär är Erik Lonaeus (1733-1805).
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Även detta fönster är Tor Hörlins från 1927.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan