Götlunda kyrka

Delar av 1400-talskyrkan finns i tornet. 1741 revs mycket av den gamla kyrkan som kunde återinvigas 1747.


Götlunda kyrka - 30 juli 2018
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Norra korsarmen
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Södra korsarmen
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Predikstol från 1764
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Altaret med hovmålaren Lars Bolanders tavla "Nattvarden" är från 1773 och en tidigare altaruppsats. Nuvarande utseende från 1897 då även altarringen fick nuvarande utformning.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Orgelfasaden från 1890.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Dopfunt huggen i kalksten från 1661.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

En oljemålning av den holländske konstnären Adam Horislambs, verksam i Sverige under slutet av 1640-talet.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

SÄND DITT LJUS OCH DIN SANNING
O GUD. MÅ DE LEDA MIG,
MÅ DE FÖRA MIG TILL DITT HELIGA BERG
OCH TILL DINA BONINGAR
SÅ ATT JAG FÅR GÅ IN TILL GUDS ALTARE
TILL GUD SOM ÄR MIN GLÄDJE OCH FRÖJD.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Dörrarna vid södra korsarmen
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Dekorationsmålning i taket utfördes 1897 av Edvard Bergh
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Ornament som har setat på predikstolen. I slutet av 1800-talet togs de bort, sitter nu på väggen till vapenhuset.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Sockenmagasinet från 1760.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Närke
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan