Ostindiefararen Götheborg.


GötheborgPå sin jungfruresa kommer Götheborg till Stockholm den 17 augusti 2005. Originalet byggdes 1738 på varvet Terra Nova i Stockholm.
Götheborg

Götheborg

Götheborg

Salut skjutes vid ankomsten till hufvudstaden.
Götheborg

18 augusti 2005.

Götheborg
20 augusti 2005.

Götheborg

Götheborg

Götheborg

Götheborg

Götheborg

Götheborg

Götheborg


Götheborg dockar in på Gotenius Varv den 5 september 2005.
Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

Götheborg
Foto: Janne Ågren

GÖTEBORG på besök i Sundsvall 23 juli 2008
Foto: Bengt Westin

Foto: Bengt Westin


Valkyria och Viscaria ledsagar Götheborg 31/7 2008 in till Luleå
Götheborg i Luleå, 2/8 2008


GÖEBORG - 1 juli 2012
Götheborg
Foto: Lasse Lundell

Götheborg
Foto: Lasse Lundell

Götheborg
Foto: Lasse Lundell

Götheborg
Foto: Lasse Lundell

Götheborg
Foto: Lasse Lundell


Deras egen hemsida


Tillbaka till startsidan