Glanshammars kyrka

Troligen har här funnits en träkyrka redan på 1000-talet. Den ersattes på 1100-talet av en liten stenkyrka som byggdes ut i etapper fram till 1400-talet. Sista utbyggnaden skedde 1678-1679 då det s.k. Reuterska gravkoret uppfördes.
Kyrkan är känd för sina kalkmålningar, av vilka de i taket aldrig har varit övermålade. Delar av målningar från 1200-talet finns, resten är utförda 1589 av Anders Jordansson Ryttare, bekostade av riksrådet Erik Abrahamsson Lejonhuvud och hans hustru Katarina Åkesdotter Soop, vilka bodde på herrgården Ekeberg i grannsocknen Lillkyrka.


Glanshammars kyrka - 30 juli 2018
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Högaltaret, med altarbordet i Glanshammarsmarmor. Altaruppsatsen skänktes 1727 av Gustaf Reuter d.y. samt Margareta Posse
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Dopfunt i gotländsk Hoburgs-marmor från omkring år 1300
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

En modell av en Hjälmarsnipa fungerar som ljusbärare.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Träfigurer ur ett altarskåp från Lübeck, anskaffat omkring 1520.
Från vänster S.Agnes med bok och lamm. S.Barbara med torn, S.Anna med Maria och Jesubarnet, S.Katarina med hjul samt S.Borotea med blomsterkorg och Jesus.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Ingången till sakristian
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Sakristian
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Triumfkrucifix från 1200-talets senare hälft.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Predikstol från 1633, tillverkad av Lars Strångesson, Västerås på uppdrag av landshövding Carl Bonde på Esplunda i Rinkaby.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Heliga Birgitta - ett svenskt arbete från omkring 1450.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Ytterligare ett krucifix, vars gestalt är från 1300-talet och korset från 1500-talet.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Orgeln har 1854 års fasad
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

S:t Olof, svenskt arbete från början av 1300-talet.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

S:t Erik, svenskt arbete från tidigt 1300-tal
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Två av de tavlor som ingick i en utställning över Elin Höglund (1914-2010)
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Runsten i kyrkans yttervägg
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Närke
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan