HMS Gladan


S 01
Skonert
Längd inkl bogspröt 39,3 m, löa 34,4 m, bredd nollspant 7,2 m, djupgående 4,2 m.
Depl. 220 ton, järnköl 28,0 ton, barlast 36,4 ton.
Normal segelarea ca 570 kvm.
Kölsträcktes på Stockholms örlogsvarv 28 maj 1946 och sjösattes den november samma år. Levererades till flottan den 2 juni 1947.


Skonerten GLADAN närmast. Vid kajen ubåtsmoderfartyget PATRICIA - Södertälje Uthamn, 1950-talet?
Foto i min samling


GLADAN och FALKEN i Stockholm, troligen 1950-talet
Foto i Lennart Hedlunds samling


Svenska flottans slätskonert GLADAN fyller 60 år i år, här fotograferad i Stockholm under Tall Ships Race - 28/7 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

FALKEN och GLADAN vid Skeppsbrokajen - 29/7 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

GLADAN och FALKEN (närmast) kastar loss och ger sig av samtidigt - 30/7 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

GLADAN
Foto: Lars Johnson

GLADAN hälsas med flaggan av SÖDERTÖRN, men ...
Foto: Lars Johnson

...ingen reaktion
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

GLADAN
Foto: Lars Johnson


GLADAN på Rivöfjorden 2/10 2007
Foto: Lasse LundellTill segelfartyg
Tillbaka till startsidan