Järnvägsmuseets dag - 21 september 2014


D 101
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

D 888
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

V3 18
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

E2 904 ombyggd i "Steam punk" utförande.
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Tenderplog, 1925 ombyggd från en loktender till snöplog. Plogen lastades med sten och skrot för att bli tung. Den sköts framför ett eller flera ånglok. Användes ända in på 1980-talet.
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

B 1135
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

E 900
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Kn 692
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

T41 204
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

B 1428 gick i ena ändan av ångpendeln till Fordonsmagasinet....
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

.... och Kn 692 i den andra ändan
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

T43 235
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Rush Rail T66 401
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Inne i Fordonshallen finns bl a:
SJ G 93 "Järnsida"
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Z4 59
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

GDG O 214
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

T42 205
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

SJ Yo1s nr 626 - 1949
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

MDR 133 - motordressin från Borlänge Bandistrikt
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

SJ A-4 Snöslunga
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

F 1200
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

F 1200 på vändskivan
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

ENJ 2 Y7 1255 (Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska Förening)
Foto: Lars Johnson - 21 september 2014

Foto: Lars Johnson - 21 september 2014


Startsidan Järnväg
Startsidan Smalspår