Galeon

5127
Byggd 1883 vid Strand Slipway Co., Sunderland
68,30 x 10,62 x 4,80 m. - 1198,85/765,38 br/n ton
Maskin: 450 hk

1935-53 hos Rederi AB Galeon, Malmö som GALEON (SEQO), Upphuggen 1953-54 i Gateshead-on-Tyne.
Svensk Skeppslista 1937


GALEON
Foto Håkan Toffténs saml.


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan