Full City

FULL CITY - Byggd 1995, 167 x 26 m. 26 758 dwt. Imo: 9073672, Panamaflaggad

Natten till fredagen den 31 juli 2009 gick FULL CITY grund i dåligt väder.
Man låg till ankars utanför Langesund med maskin avslagen. När vädret försämrades med 5 - 6 meter höga vågor så började FULL CITY att dragga. Maskin kunde inte startas och båten drev på ön Såstein. 1 000 ton råolja läckte ut. Den 17 augusti drogs FULL CITY loss av Bukser og Berging samt Smith Salvage. På Anders bilder bogseras hon av BB WORKER, BEVER och BELOS in till kaj mellan Langesund och Stathelle.


BB WORKER, BEVER och BELOS assisterar FULL CITY över Langesundsbukten den 17 augusti 2009
Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

BB WORKER
Foto Anders Busk

FULL CITY
Foto Anders Busk

BB WORKER
Foto Anders Busk

BB WORKER
Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

BELOS
Foto Anders Busk

Bjørnøy och Fuut
Foto Anders Busk


Tillbaka till uppdrag
Tillbaka till BB Worker
Tillbaka till Belos
Tillbaka till startsidan