Fryken III (2)

Bogserbåt byggd 1953 av Lidwall & Söner i Leksand. Svetsat stålskrov av typ BB 15 B.
Längd 8,5 och bredd 2,5 meter. Leveransnummer; 202.
Motor: Seffle, typ S110 FV, 25 hkr vid 600 v/min. Motornummer; 8457. Tvåbladig vridbar propeller.

Levererad den 6/7 1953 till Uddeholms AB, Inköpsavdelningen, för Kohlsäters revir i västra Värmland. Enligt en muntlig källa skulle båten ha körts av ett brödrapar som bedrivit virkesbogsering på sjön Värmeln. Båten inköptes 1958 av Fryksdalens Flottningsförening för 14.500 kronor. Enligt en anteckning levererades båten via Skoghall den 16/6 1958. Den nya Fryken 3 fick överta de arbetsuppgifter som den tidigare träbåten hade haft. Båten var försedd med en väl tilltagen ruff och hade rymlig styrhytt, placerad över motorn, och var därför lämplig för arbeten som krävde att besättningen övernattade i båten. Fryken 3 användes för hantering av landvirke fram till 1968 då den blev upplagd. På hösten 1970 överfördes båten till Klarälvens Flottningsförening och fraktades per trailer till flottningsföreningens verkstad i Forshaga för ombyggnad och motorbyte. Den tidigare träöverbyggnaden ersattes av en liten styrhytt av plåt, placerad längst förut i båten. Sefflemotorn demonterades (skrotades) och en begagnad Volvomotor, typ D 67 på 135 hkr installerades. Efter ett haveri i Skoghall på senhösten 1979 fick båten ny motor under påföljande år. Då installerades en Volvo D 50 med uppgiven effekt 105 hkr. Samtidigt monterades ett mekaniskt Bolinders backslag som tidigare hade tillhört en Bolindermotor, typ 1054. Fryken 3 återkom till Frykensjöarna 1982 och användes där periodvis fram till 1986 för hantering av buntat virke vid Björnide biltipp, och som hjälpbogserare tillsammans med flottningsföreningens större bogserbåtar. Fryken 3 såldes på våren 1987 genom anbudsförfarande. Köpare var Uddeholmsbolaget som avsåg att använda båten som representations- och lustbåt på Rådasjön, nära Hagfors. Efter något år överläts båten till närbelägna hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda. Meningen var att båten skulle användas i hembygdsföreningens verksamhet, men sedan den eldsjäl som ansvarade för båten hade fått annan sysselsättning blev båten upplagd på land. Nyligen (2008) har båten bytt ägare och köpare är Bengt Sandinge i Lysekil.
Text: Håkan Larsson. Tillverknings- och leveransuppgifter: Anders Winter. Aktuella uppgifter från Bengt Sandinge.


Fryken 3, fotograferad vid flottningsföreningens brygga i Oleby i juli 1968.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Bogserbåtarna Billerud, Fryken 4 och Fryken 3 ligger vid ”nya” kajen Oleby, i september 1968. Här syns också flottningsföreningens gamla bränslepumpar där både båtar och fordon försågs med motorbrännolja respektive bensin. Traktorerna på kajen tillhörde Centralföreningen (Lantmännen) som då nyligen hade köpt flottningsföreningens relativt nybyggda reparationsverkstad.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Fryken 3 lades upp på flottingsföreningens egen slip i Oleby och rustades 1970 för nya arbetsuppgifter. Flottningsarbetarna hade fått i uppdrag att måla skrovet grönt men för övrigt fick ”gubbarna” göra som de ville. Undertecknad, (Håkan Larsson) som då bara var en ung grabb, fick äran att komponera färgsättningen. Här beskådas resultatet av förre ångbåtsmaskinisten Karl Johansson. I bakgrunden skymtar passagerarbåten Kavaljeren III som tidigare hade gått som rundturbåt i Sunne.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

På hösten 1970 kom beskedet att Fryken 3 skulle sjösättas och bogseras över till Notnäs sågverk för kranlastning på trailer, för vidare befordran till Forshaga. Den nymålade trähytten revs bort för att minska totalhöjden vid transporten. Bredvid Fryken 3 ligger Varpbåt XII. Det berättades att den nya dieselmotorn som senare installerades i Fryken 3, var så stark att den relativt lätta båten nästan planade när den kördes ”för fullt” på lättgång.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Fryken 3, för tillfället utan motor, fotograferad i motljus på försommaren 1980 vid bryggan utanför Klarälvens Flottningsförenings verkstad i Dyvelsten, Forshaga. Utsides bryggan ligger bogserbåten Lusten 10. På senhösten året innan hade Fryken 3 gått till botten i Skoghallsådran, utanför virkesintaget till massaindustrin Skoghalls bruk. Båtföraren ”Kalle Maskin” som körde båten vid tillfället har berättat följande: ”Ja, jag körde Fryken-trean, det var sent på hösten och rejält många minusgrader. Jag skulle preja in ett timmersläp mot älvstranden och tryckte på för fullt. När virkesbuntarna stötte i botten började stäven på båten att glida uppåt på det isiga virket. Jag försökte förstås att slå av på gasen men upptäckte då att det hade frusit i vajern till teleflexrelaget så det gick vare sig att minska pådraget eller frikoppla backslaget. Under tiden fortsatte båten att klättra, och när aktern sänkte sig under vattenytan sjönk båten med en gång. Det var inte djupare än att båten blev stående, nästan lodrätt, med akterspegeln mot älvens botten och fören fortfarande stödd mot virkesbuntarna. – Hur det gick med mig? Jo jag klättrade över förstäven när jag insåg hur det skulle gå, och stannade på virkesbuntarna tills arbetskompisarna kom och hämtade mig med en annan båt. De förstod att någonting hade hänt eftersom motorljudet från min båt tystnade så tvärt. Den motorn gick inte att renovera eftersom den hade tagit in vatten under full gång och det hade gått ut flera vevstakar genom motorblocket.”
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Sommaren 1982 kom Fryken 3 tillbaka till Oleby efter många år på Klarälven. Här skymtar hon akter om Fryksdalen. De båda bogserbåtarnas besättningsmän klargör ett timmersläp som snart ska lämna Oleby.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Under flottningssäsongen 1982 användes Fryken 3 som hjälpbåt tillsammans med Fryksdalen. Bilden visar när de båda båtarna bogserar i par. Detta var säsongens sista resa och när man hade kommit ner i Nedre Fryken havererade backslaget på Fryksdalen. Man hade nu bara Fryken 3 att tillgå, men timmersläpet delades upp i mindre enheter och haveristen, tillsammans med det kvarlämnade virket, bogserades i omgångar ner till Frykforsdammen. Fryken 3 användes periodvis på Fryken under korta men intensiva perioder fram till 1986, men tjänstgjorde dessemellan också på Norsälven och Klarälven.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Fryken 3 och Engerdalen bogserar flottningsföreningens gamla buntverk på våren 1983. Buntverket ska till gamla stenkajen i Oleby för att ställas i ordning och senare kunna användas som bärgningsponton och plattform sökningarna efter en gammal lastbil som sedan länge låg sjunken på Frykens botten.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Fryken 3, nymålad och rustad inför kommande säsong, fotograferad på våren 1986 vid Klarälvens flottningsförenings verkstad i Dyvelsten, Forshaga. Efter avslutad säsong på Fryken flyttades båten till Forshaga igen och lades upp där för att bjudas ut till försäljning nästa vår.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Fryken 3 kom så småningom till hembygdsgården Kärnåsen i Norra Råda efter en kortare sejour som utflyktsbåt på Rådasjön. Här ses båten upplagd på land 2001, väl dold av presenning.
Foto och bildtext Håkan Larsson.

Foto och bildtext Håkan Larsson.

Man får hoppas att Fryken 3, som enlig uppgift av den nye ägaren kommer att kallas enbart Fryken, får en ny renässans som aktiv bogserbåt!


FRYKEN (f.d. FRYKEN 3) anländer till sin nya hemmahamn på västkusten - 10 oktober 2008
Foto Bengt Sandinge via Håkan Larsson.

Foto Bengt Sandinge via Håkan Larsson.

Foto Bengt Sandinge via Håkan Larsson.


Till båtar på Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan